Valvonnan toimintamalli

VALVONNAN TOIMINTAMALLI

Kuntien toiminnan valvontaa koskeva kokeilu

Valvonnan toimintamallin

tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisten ja moniammatillisten toimintamallien luomista ja käyttämistä kuntien lakisääteisiä palveluja järjestettäessä ja tuotettaessa tavoitteena tehokas ja vaikuttava toiminta. Lisäksi kokeilun tarkoituksena on laaja-alaisesti edistää toiminnan suunnittelussa palveluja käyttävän henkilön elinolosuhteita ja yksilöllisiä palvelutarpeita koskevan tiedon käsittelyä hänen etunsa mukaisesti sekä turvaten hänen yksityiselämänsä ja henkilötietojensa suoja.

Kokeilussa tuetaan asiakaslähtöisten toimintamallien toteuttamista. Kokeilukunnat voivat monialaisessa yhteistyössä osittain tai kokonaan yhdistää asiakkaan yksilöllisiä palvelusuunnitelmia yhteen tai useampaan muuhun yksilölliseen palvelusuunnitelmaan kokeilulakia noudattaen.

INDIKAATTORIPERUSTEINEN OMAVALVONTA JA YHTEISTYÖMALLI KUNNAN JA ALUEHALLINTOVIRASTOJEN VÄLILLÄ >

Jyväskylän (kokeilu), Hankasalmen, Joutsan, Laukaan, Luhangan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten muodostama kuntaryhmä

PIRKKALAN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONNAN TOIMINTAMALLI >

Tampereen, Kangasalan, Nokian, Pirkkalan (kokeilu), Vesilahden ja Ylöjärven muodostama kuntaryhmä

KEHITTÄMINEN TEHOSTETUSSA PALVELUASUMISESSA >

Tampereen (kokeilu), Kangasalan, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven muodostama kuntaryhmä

IKÄIHMISTEN KOTIHOITO >

Tampereen, Kangasalan, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven (kokeilu) muodostama kuntaryhmä

MENESTYVÄ YÖHOITO KUUSELASSA >

Tampereen (kokeilu), Kangasalan, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven muodostama kuntaryhmä

KOTIHOITOA KEHITTÄMÄSSÄ >

Tampereen (kokeilu), Kangasalan, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven muodostama kuntaryhmä

TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN >

Tampereen, Kangasalan, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven (kokeilu) muodostama kuntaryhmä

IHMISLÄHTÖISEN KULTTUURI- JA HOIVAMALLIN KEHITTÄMINEN PALVELUASUMISESSA >

Vaasan (kokeilu) ja Mustasaaren muodostama kuntaryhmä