Lappeenranta mallitarina

NUORISOTAKUU

Lappeenranta

Etelä-Karjalan ohjaamon tavoitteena

on edistää nuorisotakuun toteutumista ja nuorten sijoittumista koulutuksen, työelämän tai erilaisten muiden tukitoimien piiriin. Ohjaamon tarjoaa nuorille matalankynnyksen palveluohjausta moniammatillisten tiimien toimesta. Ohjaamon ydintoimintaa ovat henkilökohtainen tiedotus, neuvonta ja ohjaus sekä arjen- ja elämänhallinnan tuki. Ohjaamo tukee nuoria sosiaalisten taitojen ja valmiuksien kehittämisessä sekä urasuunnittelussa, kouluttautumisessa ja työllistymisessä. Hankkeen avulla kehitetään harrastetoimintaa nuorten lähtökohdista käsin.

ETELÄ-KARJALAN

OHJAAMO

TAVOITE
Kokeilukohteen ja toiminnan sanallinen kuvaus

Kunta tai kuntaryhmä: Lappeenranta, Imatra, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari

Mallista kohti paikallista, konkreettista toimintatapaa

Hankkeessamme on ideana lähteä ohjaamomallin pohjalta ja kehittää siitä paikallinen, konkreettinen toimintatapa. Perusperiaatteena on, että paikallinen ohjaamo olisi matalankynnyksen palvelu nuorille aikuisille. Ohjaamo toimisi prosessilähtöisesti ja tätä toimintatapaa varten kehitetään konkreettiset työkalut.

Prosessilähtöisessä toimintatavassa tavoitteena olisi löytää nimenomaan ne prosessin kohdat, jossa nuori putoaa pois eri toimijoiden aktiivitoimista ja turvaverkosta.

Ohjaamon tehokas toiminta edellyttää seuraavia elementtejä:

• eri toimijoiden tiivis yhteistyö ja kokonaisprosessin hallinta

• nuorten pidempikestoinen tuki ja sen konkreettinen seuranta

• omaohjaaja-palvelut tarvittavassa laajuudessa

• pysyvä henkilöstö

• toiminnan vahva johtaminen.

Tarkoituksena on hyödyntää olemassa olevaa toimintaa mahdollisimman laaja-alaisesti. Lappeenrannan kaupungin nuorisotoimella on jo pienimuotoisesti käytössä ohjaamomallia.

Kauppakeskus Oprissa toimii Nuorten tiedotuspiste Verkko, jonka tehtävänä on alle 29-vuotiaiden nuorten tukeminen sekä ohjaaminen työhön ja henkilökohtaiseen elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Verkko on matalankynnyksen kohtaamispaikka, jolla on hyvä fyysinen sijainti Kauppakeskus Oprin katutasossa. Samassa kiinteistössä toimii myös Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskus TYPin Lappeenrannan toimipiste.

MITÄ KOKEILTIIN:

• Palvelupisteet. Etelä-Karjalaan perustettiin kaksi fyysistä nuorten ohjaamopalvelupistettä, Imatralle ja Lappeenrantaan. Etelä-Karjalan alueelle muihin kuntiin on tavoitteena tuoda palveluita liikkuvilla palveluilla.

• Nuorten harrastepajat. Ohjaamon aukiolojen lisäksi nuorille kehitettiin maksuttomia harrastepajoja. Harrastepajojen tarkoituksena oli kiinnittää nuoria yhteiskuntaan ja tarjota mielekästä ja ohjattua tekemistä arkeen sekä maksuttomia kokoontumistiloja.

• Erilaiset tapahtumat ja teemapäivät edistämään nuorten työllistymistä. Tapahtumia järjestettiin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, esim. kesäksi duuniin-tapahtumat, talveksi duuniin-tapahtumat, yritysinfot, innostu ammattiin-tapahtumat, ammattikirjasto.

• Erilaisia koulutuksia ammattilaisille, esim. kohti ohjaamoa I, II ja III, tietosuojakoulutus, ratkaisukeskeinen ajattelu- ja toimintatapa-koulutus, kohdennettuja koulutuksia.

”Pidetään nuori keskiössä”

568

kontaktia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

167

uutta asiaa

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

789

kuppia kahvia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.
MITÄ OPITTIIN:

• Palvelupisteiden sijainti, aukiolot ja henkilöstö tulee olla suunniteltuna ja perusteltuna.

• Harrasteryhmät ovat osallistujamääriltään melko pieniä, mutta tavoittavat kohderyhmän. Nuoret kokivat pienryhmä- ja vertaisryhmätoiminnan tarpeelliseksi. Harrastepajojen tulee olla sellaisia kuin nuoret itse toivovat. Pajoja tulee olla laaja tarjonta, eri toiminnoiltaan. Pajojen tulee voida kokoontua eri paikoissa. Toiminnan tulee olla joustavaa ja nuorille tulee antaa osallisuutta toiminnassa.

• Tapahtumien ajankohdat tulee suunnitella hyvin. Järjestetään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

• Yhteistyö vaatii edelleen aikaa. Yhteistyötahoilla on kaikilla omat taustaorganisaationsa ja toimintatapansa.

• Yhteiset käytännöt eri toimijoiden kesken on sovittava ja niihin tulee sitoutua. Tällöin asiakas saa samaa palvelua työntekijästä riippumatta.

• Yhteinen kehittäminen vaatii paljon yhteistä aikaa, aikaa kokouksille ja toiminnan kehittämiselle.

• Tiedotus ja markkinointi tulee olla jatkuvasti esillä.

”Ratkaisu-keskeinen ajattelu ja toiminta-tapa.”

MITÄ JUURTUI JA MITÄ KANNATTAA JAKAA:

• Palvelupisteiden toivotaan jatkavan toimintaansa.

• Harrastepajat jatkavat toimintaansa. Pajojen teemat vaihtuvat nuorten mielenkiinnon mukaan.

• Erilaisia tapahtumia järjestetään.

MITÄ VAIKUTUKSIA KOKEILUILLA OLI ASIAKKAISIIN, TALOUTEEN:

• Hanke on käynnissä ja hankkeen vaikutus mitataan jatkuvasti.

• Palvelupisteet mahdollistavat nopean avun nuorille, nuoren asiat etenevät jouhevasti.

• Nuoret kokevat palvelun olevan mutkatonta ja nopeaa.

• Vertaistuen merkitys nuorelle on olennainen.

Lisätiedot:

Sirpa Räikkönen

, projektipäällikkö, sirpa.raikkonen@lappeenranta.fi, p. 040 512 6567

Jenna Ahlberg

, ohjaamokoordinaattori, jenna.ahlberg@lappeenranta.fi, p. 040 079 6035

Taina Leskinen

, ohjaamokoordinaattori, taina.leskinen@imatra.fi, p. 020 617 7406

Timo Suhola

, kehittämiskoordinaattori, timo.suhola@eksote.fi, p. 040 198 8793