Nuorisotakuu: Lahti

NUORISOTAKUUN TOIMINTAMALLI

Lahti

NUORISOTAKUUN

KUNTAKOKEILU

TAVOITE
Kokeilukohteen ja toiminnan sanallinen kuvaus

Kunta tai kuntaryhmä: Lahti, Hollola, Hämeenkoski, Iitti, Kärkölä ja Nastola

Kokeilun aikana noudatetaan yhteistyöperiaatteita ja käytäntöjä nuorisotakuun toteuttamisessa seuraavasti:

1. Toteutetaan yhteisiä palvelulinjakohtaisia toimintamalleja, joilla tavoitetaan asiakasnuoret ja ohjataan heidät tiiviissä yhteistyössä eteenpäin koulutusja/ tai työllistymispolulla. Systematisoidaan keskinäinen tiedonvaihto palveluprosessien yhteissuunnittelulla. Esimerkkeinä tästä voisivat olla jonkinlaisen yhteispalvelupisteen rakentaminen nuorisotakuun työllisyysosion osaksi sekä yhteinen TUTKA- seuranta- ja arviointijärjestelmä lahtelaiseen ympäristöön sopeutettuna (Spangar et al.).

2. Luodaan työhallinnon ja Lahden kaupungin yhteinen suunnitelma nuorisotakuun toimenpiteistä ja vastuunjaosta vuosille 2015–2016. Mukaan kutsutaan myös koulutusorganisaatiot ja muut keskeiset toimijat.

3. Jatketaan ja edelleen kehitetään elinkeinoelämäyhteistyötä Päijät-Hämeen Yrittäjät ry:n ja sen paikallisyhdistysten kanssa erityisesti Lahden kaupungin, työhallinnon ja koulutusorganisaatioiden kesken. Tarjotaan joustavia työhönvalmennuspalveluita ja yrittäjälähtöisiä koulutuksia sekä nuorille työnhakijoille että työnantajille.

MITÄ KOKEILTIIN:

1. TE-toimiston, kunnan ja yritysyhteistyön kehittäminen
2. Palvelupiste Ohjaamo Lahden avaaminen 17–29-vuotiaille lahtelaisille

Uusi työ Ohjaamo Lahdessa: ”Palaset kohilleen” töihin, opintoihin ja yrittäjyyteen

568

kontaktia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

167

uutta asiaa

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

789

kuppia kahvia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.
MITÄ OPITTIIN:

1. Löydettiin kirkas päämäärä: asiakasta ohjataan mahdollisimman nopeaan työllistymiseen palkkatyöhön avoimille työmarkkinoille tai työuralle uuteen työhön
2. Yksinkertainen prosessi parantaa ohjaamopalvelun käytettävyyttä. Pääprosessi: 1) Työllistyminen. Tukiprosessit: 2) Ura- ja koulutuspalvelut sekä 3) Sosiaali- ja terveyspalvelut.
3. Ei luoda Ohjaamo Lahteen päällekkäistä palvelua Työvoiman palvelukeskusten (TYP) tai etsivän nuorisotyön kanssa.
4. Kun puretaan hallinnollisuutta, yhteiskunta säästää ja asiakkaat etenevät nopeasti.

MITÄ JUURTUI JA MITÄ KANNATTAA JAKAA:

Työllisyysorientoitunut, monialainen yritys- ja koulutusyhteistyömalli juurtui Lahteen kokeilemalla kehittäen. Yhteistyö on ollut tiivistä TE-toimiston, Lahden työllisyysasioiden yksikön, nuorisopalveluiden, Ohjaamo Lahden, Lahden yrittäjien ja oppilaitosten välillä 2. asteelta korkeakouluihin.

MITÄ VAIKUTUKSIA KOKEILUILLA OLI ASIAKKAISIIN, TALOUTEEN:

Asiakasprosessit nopeutuivat merkittävästi (mm. työhönvalmennus 6-8 viikkoa). Ohjaamo Lahdessa on ollut korkea asiakastyytyväisyys ja rennon asiantunteva imago.

MISSÄ ONNISTUTTIIN:

1. Matkalla duuniin! –palvelu kehitettiin yhteistyössä Lahden nuorisopalveluiden ja Lahden yrittäjien kanssa. Palvelu on osa Ohjaamo Lahtea. Matkalla duuniin! –palvelua kannattaa laajentaa valtakunnalliseksi.
2. Vartissa töihin –tapahtumat. Toimialakohtaisten, kerran kuukaudessa järjestettävien pikarekrytointien toteutus yhteistyössä TE-toimiston, yrittäjienja Ohjaamo Lahden kanssa.
3. NonstopRekry. Henkilöstöalan yrittäjät päivystävät joka päivä Ohjaamo Lahdessa. Henkilöstöalan yrittäjillä on työvoimapulaa, joten nuorille on valtavasti töitä tarjolla eri toimialoilta, eritasoista koulutusta edellyttäviä tehtäviä sekä piilotyöpaikkoja.
4. Laaja oppilaitosyhteistyö: mukana mm. Lahden seudun lukiot, Koulutuskeskus Salpaus, Lahden ammattikorkeakoulu ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto.
5. Ketterän menetelmän käyttöönotto (Agile). Konsultoitu mm. Agile Finland ry:tä. Etsitään kustannustehokkaita ratkaisuja, joista hyötyvät sekä asiakkaat että veronmaksajat.

Lisätiedot:

katja.karevaara@lahti.fi