Nuorisotakuu: Kouvola 1

NUORISOTAKUUN TOIMINTAMALLI

Kouvola

NUORISOTAKUUN TOIMINTAMALLI. Ohjaamon tiloissa toteutettavan Speed Date –tapahtuman aluksi työnantajat esittelevät avoimena olevat työpaikat, minkä jälkeen käynnistetään haastattelut. Työnantajia on paikalla samassa tapahtumassa yleensä noin kolme, jotta kaikki työnhakijat ehditään haastatella. Tapahtuman alussa työnhakija voi varata vartin mittaisen työhaastattelun niille työnantajille, joiden paikkoja hän haluaa hakea. Speed Date –työnhakutilaisuuksia järjestetään kerran kuukaudessa yhteistyössä Te-toimiston, kehitysyhtiö Kinnon Duunista toimeen –hankkeen ja kaupungin yrityskoordinaattoreiden kanssa.

TYÖNHAUN SPEED DATE

-TAPAHTUMAT

TAVOITE
Kokeilukohteen ja toiminnan sanallinen kuvaus

Kunta tai kuntaryhmä: Kouvola 1. Nuorten ohjaus- ja tukikeskus

”KOUVOLAN OHJAAMO”

1.1. Kohderyhmät ja hyödynsaajat Hankkeen kohderyhmää ovat työttömät, työttömyysuhan alla olevat ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat 15–29 -vuotiaat kouvolalaiset. Lisäksi hankkeen kohderyhmänä ovat kouvolalaiset nuorten palveluja tuottavat tahot. Hankkeeseen sisältyvästä koordinointi- ja kehittämistoiminnasta hyötyvät laajalti kohderyhmän nuorille palveluja tarjoavat tahot. Hankkeen avulla voidaan parantaa edellä mainittujen tahojen välistä yhteistyötä ja innovoida uusia palvelumuotoja toimintaympäristön muutosten mukaan. Hanke ehkäisee nuorten syrjäytymistä ja vähentää nuorten syrjäytymisestä yhteiskunnalle aiheutuvia kustannuksia. Palvelujen tehokkaampi käyttö lisää palvelun tarjoajien toiminnan tuottavuutta ja parantaa palveluhenkilöstön työtyytyväisyyttä.

1.2. Tavoitteet Hankkeella vähennetään koulutuksen ulkopuolelle jäävien nuorten määrää ja se pienentää pelkän toimeentulotuen ja työttömyysturvan varaan jäävien nuorten osuutta. Hankkeen toiminta ehkäisee kohderyhmänsä nuorten somaattisten ja psyykkisten sairauksien puhkeamista. Hankkeella parannetaan kohderyhmän nuorten palveluiden koordinointia ja mahdollistetaan systemaattinen palveluiden kehittäminen toimintaympäristön muutosten mukaisesti. Hankkeentavoitteena on kokonaisvastuun ottaminen palvelun piiriin kuuluvien nuortentilanteesta ja nuorten ohjaaminen elämäntilanteensa ja toimintakykynsä mukaisten palvelujen piiriin. Hankkeen tavoitteena on luoda järjestelmä, jossa nuori saa tilanteeseensa sopivia palveluita ja että hänelle on aina tarjolla jokin toiminnallinen vaihtoehto passiivisen tukien varassa elämisen sijaan.

Hanke täydentää omalla palvelutuotannollaan olemassa olevia palveluita tekemällä tiivistä yhteistyötä nuorille suunnattujen palvelujen tuottajien kanssa. Kaiken toiminnan lähtökohtana on ratkaisukeskeinen toimintatapa, jossa tavoitteeseen edetään asettamalla nuoren tilanteen ja voimavarojen mukaisia välitavoitteita ja seuraamalla niiden toteutumista.

MITÄ KOKEILTIIN:

Työnantajien ja työnhakijoiden saattamista uudella tavalla kohtaamaan toisensa. Speed Date –haastattelujen kautta on mahdollisuus hakea avoinna olevaa paikkaa ja päästä kontaktiin työnantajien kanssa. Haastattelut voivat johtaa suoraan työllistymiseen tai niiden kautta voi päästä jatkohaastatteluun. Työntekijä voi myös jättää avoimen hakemuksen työnantajalle myöhemmin avautuvia tehtäviä varten.

”Speed Date – työn ja tekijöiden rento kohtaamispaik-ka”

568

kontaktia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

167

uutta asiaa

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

789

kuppia kahvia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.
MITÄ OPITTIIN:

Uusi rekrytointitapa sai työnhakijoita hyvin liikkeelle, jos paikalla oli riittävän kiinnostavia työnantajia. Puhelinmyyntiä harjoittavien yritysten osalta kiinnostus oli vähäisempää, mutta henkilöstövuokraus- ja käytännön työtehtäviä tarjoavien yritysten paikat olivat suosittuja.

MITÄ JUURTUI JA MITÄ KANNATTAA JAKAA:

Tapahtuman toteutusmalli todettiin niin toimivaksi, että se on vakiintumassa kuukausittain järjestettäväksi. Tapahtumaan voidaan kutsua työnantajia tietyn teeman mukaan tai vain rekrytointitarpeiden perusteella. Peruskonseptia voidaan muuttaa tilanteen ja tarjonnan mukaan (osallistuvat työnantajat, teemat, oheistarjonta).

MITÄ VAIKUTUKSIA KOKEILUILLA OLI ASIAKKAISIIN, TALOUTEEN:

Työnantajat saivat uuden rekrytointimahdollisuuden ja kaikki paikalle tulleet työnhakijat saivat tilaisuuden kohdata uudella tavalla työnantajia ja pääsivät työhaastatteluun, mikä madalsi kynnystä ottaa myöhemmin yhteyttä niihin.

MISSÄ ONNISTUTTIIN:

1) Luonteva kohtaamispaikka työnantajille ja työnhakijoille
2) Konkreettinen mahdollisuus työllistyä / rekrytoida
3) Mahdollisuus tarjota työnhakijoille ohjaamon ja muiden toimijoiden palveluita

Lisätiedot:

sanna.heimonen@kouvola.fi