Nuorisotakuu: Jyväskylä

NUORISOTAKUUN TOIMINTAMALLI

Jyväskylä

OHJAAMO

JYVÄSKYLÄ

TAVOITE
Kokeilukohteen ja toiminnan sanallinen kuvaus

Kunta tai kuntaryhmä: Jyväskylä

Matalan kynnyksen monialainen palvelupaikka, jossa edistetään viranomaistahojen yhteistä työtä alle 30-vuotiaiden, nuorisotakuun piiriin kuuluvien nuorten ohjauksessa siten, että koettu byrokratia vähenee ja nuoren asiat ja tulevaisuuden suunnitelmat edistyvät konkreettisesti.

MITÄ KOKEILTIIN:

Sopimukset TE-toimiston ja Kelan kanssa työntekijöiden jalkautumisesta monialaiseen toimipisteeseen. TE-toimiston kanssa sopimus tiettyjen määräaikojen noudattamisesta nuoria koskevissa päätöksissä/aktivointitoimissa. Matalan kynnyksen palvelupiste pääasiassa työn ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille, joilla on tarvetta saada ohjausta liittyen työttömyyteen, sosiaaliturvaan ja koulutukseen hakeutumiseen. Ajanvaraukseton Ohjaamo on palvellut nuoria 1.9.2015 lähtien, ensin kahtena iltapäivänä viikossa, ti-ke klo 12–16 ja vuoden 2016 alusta lähtien ti-to klo 12–16. Ohjaamotiimissä on työskennellyt TE-asiantuntija, Kelan palveluneuvoja, opinto-ohjaaja, etsivän työn ohjaaja ja nuorisoneuvoja. Ohjaamon yhteisenä, monialaisena asiakastietojärjestelmänä on käytettävissä NT TYPPI-rekisteri.

”Asiat hoituvat, kun niitä hoidetaan”

568

kontaktia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

167

uutta asiaa

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

789

kuppia kahvia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.
MITÄ OPITTIIN:

Eri ammattiryhmien työnkuvien ja ohjausnäkemysten yhteensovittaminen yhteiseksi ohjaustyöksi vaatisi enemmän yhteistä aikaa ja tukea kunkin oman taustaorganisaation johdolta. Oleellista on yhteinen työ ja aikaa myös yhteiseen kehittämiseen, toimijoiden sijoittaminen saman katon alle, toimintaympäristön erilaisten muutosten huomioiminen kehittämistyön ajoituksessa. Lisäksi tarvitaan esimiesten näkemyksellistä johtamistyötä ja kykyä tehdä linjauksia ja päätöksiä, jotka eivät heti näy oman palvelun kysynnän vähenemisenä, vaan vievät ensin enemmän resurssia kuin oman linjaorganisaation perustyön hoitaminen.

MITÄ JUURTUI JA MITÄ KANNATTAA JAKAA:

Vielä ei ole juurtunut varmuudella mitään, mutta ainakin monialaisen tietoluvan pyytäminen asiakkaalta ei enää ole iso kysymys, vaan luonnollinen osa moniammatillista ohjaustyötä ja hyvää palvelua. Nuorille tarkoitettua palvelua on hyvä olla tarjolla ilman ajanvarausta. Palvelu kannattaa sijoittaa helposti tavoitettavaan, hyvin hahmottuvaan paikkaan. Annetun ohjauksen on hyvä perustua asiakkaan kokonaisvaltaiseen tilannekartoitukseen, jossa on perusteltua hyödyntää paitsi nuoren itsensä antamaa tietoa, myös viranomaisten rekistereissä olevia tietoja, joihin nuorelle ei ole pääsyä.

MITÄ VAIKUTUKSIA KOKEILUILLA OLI ASIAKKAISIIN, TALOUTEEN:

Ohjauksen piiriin on tavoitettu työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria, jotka eivät ole saaneet riittävää ohjausta olemassa olevista palveluista tai jotka eivät ole saaneet selvää, mistä voisivat saada itselleen tukea. Ohjaamopalvelu on auttanut heitä hahmottamaan paremmin omia toimintamahdollisuuksia ja asettamaan tavoitteita. Oikein ajoitettu ohjaus ja kohderyhmälle osuvalla tavalla toteutettu palvelu on kaikkien edun huomioivaa kokonaistaloudellista toimintaa.

MISSÄ ONNISTUTTIIN:

1. Viranomaistoimijoiden jalkautuminen, saumaton yhteistyö monialaisessa ohjauksessa
2. Tietojen jakamiseen ja tietosuojaan liittyvät käytännöt saatiin yksinkertaisiksi ja toimiviksi
3. Nuorten palaute palvelukokemuksesta on ollut hyvin myönteinen, samoin verkostossa toimivien yt-kumppaneiden palaute

Lisätiedot:

anna-kaarina.autere@jkl.fi