Asuminen: Joensuu 1

ASUMISPALVELUIDEN TOIMINTAMALLI

Joensuu

Käynnistetään Joensuuhun useiden toimijoiden yhteistyöllä monisukupolvikorttelin suunnittelu ja toteutus

PENTTILÄNRANNAN

MONISUKUPOLVIKORTTELI

TAVOITE
Kokeilukohteen ja toiminnan sanallinen kuvaus

Kunta tai kuntaryhmä: Joensuu

Saada aikaan monisukupolvi-idealla toimiva useiden toimijoiden yhteishanke, hyödyntää kumppanuutta ja yhteiskehittämistä.MITÄ KOKEILTIIN:

Käynnistettiin vuorovaikutteisella yhteiskehittelyperiaatteella monisukupolvikorttelin suunnittelu ja toteutus Joensuun Penttilänrantaan. Tavoitteena saada aikaan yhteisöllisyyttä edistävä
asumisen yhteisö, missä myös iäkkäiden ja erityistä tukea tarvitsevien asukkaiden on hyvä elää. Kokeiltiin kahden eri rakennuttajayhtiön (Setlementtiasunnot Oy ja Joensuun Kodit Oy) yhteistyötä ja vuorovaikutusta yhdessä Joensuun kaupunkisuunnittelun ja Sote-alan toimijoiden kanssa.

”Monisukupolvi-kortteli kaupunki-asumisen uusi normaali”

568

kontaktia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

167

uutta asiaa

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

789

kuppia kahvia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.
MITÄ OPITTIIN:

Yhteiset työpajat työvälineenä, asukkaiden edustajat mukana. Yhteisöllisyyden erilaiset mallit ja niiden soveltaminen asumiseen. Rakennushankkeen yhteissuunnittelu ja yhteinen urakkakilpailu. Koko korttelin suunnitteli joensuulainen Arcadia OY Arkkitehtitoimisto, mikä voitti yhdessä järjestetyn suunnittelukilpailun. Rakentamisen toteuttavat yhdessä kilpailutetut ja valitut urakoitsijat. Palvelumuotoilu vauhditti kehittämistä ja visualisoi kokonaisuutta. Yhteisessä käytössä ollut tietoalusta (Collaplan) toimi yhteisenä kollektiivisena muistina ja keskustelun välineenä.

MITÄ JUURTUI JA MITÄ KANNATTAA JAKAA:

Vuorovaikutteisuus ja yhteisöllisyys rakennushankkeen suunnitteluprosessin aikana. Sisältölähtöinen korttelisuunnittelu. Palveluajattelu. Käyttäjien tarpeista lähtevä yhteistyö on uusi tapa tuottaa kestävämpää asumista – tämä oppi ja kokemus siirtyy jatkossa kaikkeen suunnitteluun ja rakentamiseen.

MITÄ VAIKUTUKSIA KOKEILUILLA OLI ASIAKKAISIIN, TALOUTEEN:

Potentiaaliset asukkaat pääsivät ideoimaan konseptin suunnittelua alusta alkaen ja tuomaan esille mielipiteensä suunnittelun eri vaiheissa. Käyttäjien tarpeet ja heidän äänensä kuului ja vaikutti suunnittelun lopputulokseen. Yhteinen suunnittelu lisäsi kortteliasumiseen kaupunkimaista laatua. Hyvät kulkemisen reitit, laadukkaat yhteistilat sekä korttelitasoinen palvelu oli mahdollista, koska rakentamisen suuri volyymi mahdollisti panostamisen näihin erityisominaisuuksiin.

Voidaan arvioida, että kustannussäästö yhteissuunnittelusta ja – toteuttamisesta on noin 5-10 %, joka on voitu siirtää suunnittelun ja toteutuksen laatuun – hiotumpi kokonaisuus, työstetympi korttelikonsepti, laadukkaammat korttelin sisäiset kulkuyhteydet ja lopulta käyttäjille enemmän arvoa kokonaisvuokralle.

MISSÄ ONNISTUTTIIN:

Rakennuttajayhteistyö: Sama arkkitehtitoimisto koko korttelissa mahdollisti saumattoman arkkitehtuurin. Yksi pääsuunnittelija, joka suunnitteli ja myös vastasi siitä, että kokonaisuus toimii. Oli mahdollisuus tutkia asumispalveluita korttelitasolla ja kehitellä asuntopohjia erilaisiin tarpeisiin. Vahvalla suunnitteluotteella saatiin myös kaavoittaja mukaan kehitystyöhön ja mm. korttelin kerroslukuja muutettiin suunnittelun aikana. Korttelin arkkitehtuurin, sisäisen liikenteen ja yhteisten palveluiden suunnittelu oli kitkatonta, kun arkkitehtisuunnittelu oli yhden toimiston hallussa.

Yhteissuunnittelun ja yhteisöllisyyden kautta hyvää asumista kaikille: Esteettömyys ja kulkuyhteydet korttelin eri suunnista pystyttiin ratkaisemaan selkeästi paremmin kuin perinteisessä talokohtaisessa toteutuksessa. Korttelimainen toteutus muutti rakentamisen talokohtaisesta tuotteesta korttelimaiseksi palveluksi. Korttelissa asumista käsitellään palveluna ja loppukäyttäjän asiakaskokemus on suunnittelun lähtökohta.

Yhteistyö ei lopu talon valmistumiseen, vaan myös kortteliin tulevaa asumispalvelua ylläpidetään yhdessä. Kortteliin tulee siellä työskentelevä yhteisökoordinaattori, joka läsnäolevana auttaa, tukee ja kannustaa. Yhteisöllinen monisukupolvikortteli tuo kylän takaisin kaupunkiin.

Hyvin konseptoitu on puoliksi suunniteltu ja hyvin suunnittelu on puoliksi tehty

Lisätiedot:

annamari.savela@jns.fi