Nuorisotakuu: Järvenpää

NUORISOTAKUUN TOIMINTAMALLI

Järvenpää

KESKI-UUDENMAAN

NUORISOTAKUU

TAVOITE
Kokeilukohteen ja toiminnan sanallinen kuvaus

Kunta tai kuntaryhmä: Järvenpää, Hyvinkää, Kerava, Mäntsälä, Sipoo, Pornainen, Nurmijärvi ja Tuusula

Alueellisen toimintamallin ydin on alueellinen Ohjaamo, joka määritellään alueelliseksi vastuutahoksi Nuorisotakuun toteuttamisessa. Ohjaamoa mallinnetaan monialaisena ja -ammatillisena palvelukeskuksena, jossa hyödynnetään Opetushallituksen rahoittamaa Laajennetun työssä oppimisen suunnitteluhanketta ja sen tuloksia.

Tarkoituksena kehittää alueellinen, asiakaslähtöinen toimintamalli nuorisotakuun toteuttamiseksi Keski-Uudenmaan alueella yhteistyössä kuntien, ammatillisten oppilaitosten ja TE-palvelujen kesken. Kehittämistyön ytimessä on matalan kynnyksen palvelupiste Ohjaamo, joka rakentuu paikallisesti, monialaisena verkostoyhteistyönä

MITÄ KOKEILTIIN:

Ohjaamon mallinnus, ohjaamon kytkeytyvät palvelut ja palveluohjauksen tiivistäminen sekä kuntapalveluiden edelleen kehittäminen kohtaamaan uudistuvia rakenteita.

”Palvelujen tehtävänä on viitoittaa polku nuorelle. Nuoren tehtävä on kävellä polkunsa itse.”

568

kontaktia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

167

uutta asiaa

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

789

kuppia kahvia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.
MITÄ OPITTIIN:

Nuorten toimintakyvyn arviointi, palveluohjaus ja palveluprosessit, joiden avulla edetään koulutukseen tai työelämään sekä varmistetaan siirtymät kuntouttavien palveluiden piiriin.

MITÄ JUURTUI JA MITÄ KANNATTAA JAKAA:

Ohjaamo –mallinnus ja palveluohjauksen monialainen verkostoyhteistyö.

MITÄ VAIKUTUKSIA KOKEILUILLA OLI ASIAKKAISIIN, TALOUTEEN:

Nykyisten toimintamallien kriittisellä arvioinnilla ja hyvien käytänteiden edelleen kehittämisellä projektisalkku kootaan ”yksiin käsiin" siten, että pitkällä aikavälillä voidaan resurssien käyttöä tehostaa ja lyhyellä aikavälillä luopua päällekkäisistä projekteista. Asiakasohjauksessa keskitettyä tietoa kehittämisprojekteista voidaan hyödyntää nykyistä paremmin.

MISSÄ ONNISTUTTIIN:

Palveluohjauksen rakentaminen, yhdyspintojen selkiyttäminen ja ohjausprosessien vauhdittaminen
1. Segmentointi ja palvelukartta – työkalut
• Nuorten kuvaaminen toimijuuden näkökulmasta
• Työntekijöiden arviointi oman työn kohdentumisesta segmenteittäin
• Kunnan palveluiden kohdentuminen segmenteittäin
• Puuttuvien palveluiden ja palveluohjauksen kehittäminen segmenteittäin
• Palvelukartan täydentäminen ja yhdyspintojen kuvaaminen
2. Parkki (3kk)
• Ensisijaisesti ammattikoulutetuille nuorille, ei ole esteitä työllistyä
• Nuoret ovat yrityksessä työkokeilussa
• Jaksoon sisältyy ryhmämuotoista työhönvalmennusta ja yksilövalmennusta tarvittaessa
• Tyylillä Duuniin valmennuskerta, jolla tarkoitetaan ulkonäköön liittyvää opastusta työnhakutaitojen näkökulmasta
Duunipysäkki on alueella yhteisesti luotu Brändi, jonka puitteissa järjestetään työnhakuun ja koulutukseen liittyviä ohjaustapahtumia sekä Ohjaamossa, että nuorten työpajoilla. Tarkoituksena on lisätä nuorten tietoisuuttaa mm. alueen palveluista, erilaista kouluttautumisen poluista, perehdyttää nuoria työnhakuun sekä mahdollistaa nuorten ja yrittäjien kohtaaminen.

Lisätiedot:

jari.lausvaara@jarvenpaa.fi