Nuorisotakuu: Vantaa

NUORISOTAKUUN TOIMINTAMALLI

Vantaa

NUORISOTAKUUN

KUNTAKOKEILU

TAVOITE
Kokeilukohteen ja toiminnan sanallinen kuvaus

Kunta tai kuntaryhmä: Vantaa

Nuorisotakuun kuntakokeilu toteutetaan Vantaalla matalan kynnyksen nuorten ohjauspalvelulla, joka toimii osana tulevaa monialaista yhteispalvelua. Matalan kynnyksen ohjauspalvelussa yhdistetään Petran toimintamalli, TEM:n kaavailema Ohjaamo -malli tulevana ESR -hankkeena ja tuleva monialainen yhteispalvelu. Tässä mallissa toteutuu yhden asiointipisteen periaate.

Tavoitteina on saada nuoret palveluun heti työttömyyden alkaessa ja tehokkaalla ohjauksella lyhentää nuorten työttömyyden kestoa ja ehkäistä nuorten syrjäytymistä. Kohderyhmänä ovat kaikki nuorisotakuun piiriin kuuluvat nuoret heti työttömyyden alkaessa. Nuoria ohjataan kohti työtä ja koulutusta sekä tarvittaessa muihin palveluihin.

MITÄ KOKEILTIIN:

Yhteistyön tiivistäminen yli hallintorajojen työllisyyspalveluiden ja Te-toimiston välillä sekä matalan kynnyksen Ohjaamo Vantaa -palvelupisteen käynnistäminen alle 30-vuotiaille.

”Yksi paikka, monta palvelua”

568

kontaktia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

167

uutta asiaa

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

789

kuppia kahvia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.
MITÄ OPITTIIN:

Paljon yhteistyöstä, onnistumisia ja myös haasteita: ylihallintorajainen yhteistyö vaatii aikaa ja tekemistä ja toistoa. Hyvistä käytännöistä kiinni pitäminen henkilöstön vaihtuessa on haastavaa, mutta mahdollista. Yhdeltä toimialalta ponnistaminen on helppoa, mutta sen juurruttaminen yli hallintorajojen haastavaa.

MITÄ JUURTUI JA MITÄ KANNATTAA JAKAA:

Säännölliset kk-palaverit työllisyyspalveluiden ja TE-toimiston välillä. Nuorten palveltu Ohjaamo-yksikkö on vakinaistettu ja siihen nuorten työllisyyspalveluiden henkilökuntaa palveluesimies, 3 palveluohjaajaa, uraohjaaja, sosiaaliohjaaja ja terveysohjaaja.

Vakiintuneet toimintamallit kuten säännölliset yritysyhteistyötapahtumat, pks-Ohjaamoiden yhteistyö, liikkuva Ohjaamo, Katse duuniin -sessiot oppilaitoksissa, PL1 nuorille asiointiaikoja Ohjaamoon, ylijäämäruoan jakelu Ohjaamossa Yhteinen pöytä -hankkeen kautta, nuorten jatkuva osallistuminen Ohjaamon toiminnan kehittämisessä, nuoret kesätöissä kehittämässä Ohjaamo-palvelua, nuoria myös työkokeilussa ja palkkatuetussa työssä Ohjaamossa, uudet asumisratkaisut, teemapäivystykset mm. monikielinen neuvonta maanantaisin ja työ torstaisin.

MITÄ VAIKUTUKSIA KOKEILUILLA OLI ASIAKKAISIIN, TALOUTEEN:

Asiakas saa palvelun nopeasti, ohjautuu oikeaan paikkaan ilman ”luukuttamista”. Yhden luukun palvelumallilla saadaan säästöjä kun nuori ei turhaan ohjaudu vääriin palveluihin, eikä joudu jonottamaan palveluun pääsyä kun voi asioida ilman ajanvarausta yhdessä paikassa ja saada moniammatilliset palvelut yhdestä paikasta.

MISSÄ ONNISTUTTIIN:

1. Matalan kynnyksen monialaieen Ohjaamo-palvelun käynnistäminen.
2. Yritysyhteistyökonseptit erityisesti Työnantajatreffit, joihin osallistuneista yli 25 % on työllistynyt ko. yrityksiin.
3. Uudet asumisratkaisut kuten Simonkodin vanhustenkeskuksen tyhjien kerrosten vuokraaminen nuorille asumiskäyttöön.

Lisätiedot:

katja.rajaniemi@vantaa.fi