KUNTA-KELA: Vantaa

KUNTA-KELA

Vantaa

VANTAAN KAUPUNKI - KELA

KOKEILU

TAVOITE
Kokeilukohteen ja toiminnan sanallinen kuvaus

Kunta tai kuntaryhmä: Vantaa

Hallituksen esityksessä laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämistä koskevista kokeiluista (HE 117/2014) on yhtenä kokeiluna mukana kuntien ja Kansaneläkelaitoksen yhteistyömalli. Kokeilulla on tarkoitus edistää kunnan ja Kansaneläkelaitoksen palveluyhteistyötä toimeentulotukipalveluissa. Tavoitteena on asiakkaan kertaalleen antamiin tietoihin perustuva oikein ajoitettu palvelu ja palveluprosessista kunnalle aiheutuvan työmäärän ja kokonaiskustannusten väheneminen.

Hallituksen esityksen (HE 117/2014) 6. luvussa esitetyn toimintamallin mukaisesti Kansaneläkelaitoksen Vantaan paikallistoimiston palveluneuvojat ottavat vastaan kunnan toimeksiannosta toimeentulotuesta annetussa laissa (1412/1997) tarkoitettuja hakemuksia ja kirjaavat ne rajoitettuun Vantaan asiakastietojärjestelmään, tarkastavat asiakkaan väestörekisteritiedot, tarkastavat ja tarvittaessa kiirehtivät ensisijaisten Kansaneläkelaitoksessa olevien etuuksien käsittelyä ja vievät toimeentulotukihakemuksen tulolaskelmaan Kansaneläkelaitoksen maksussa olevat etuudet. Tämän lisäksi palveluohjauksena ja oheispalveluna Kansaneläkelaitoksen Vantaan toimistoissa asioiville toimeentulotuen asiakkaille annetaan palveluohjausta, otetaan vastaan toimeentulotukihakemuksen liitteitä ja kerrotaan hakemuksen käsittelyn tilasta.

Vantaa on jo parin vuoden ajan tehnyt Kelan kanssa yhteistyötä toimeentulotuen maksatuksessa ja asiakkaat ovat voineet jättää toimeentulotuki-hakemuksia myös Kelan Vantaalla sijaitseviin toimipaikkoihin. Nyt kokeiluaollaan 1.1.2015 alkaen syventämässä niin, että toimeentulotukihakemustulee vireille, kun hakemus on saapunut Kansaneläkelaitokselle.

Kelan palveluneuvojat kirjaavat rajoitettuun Vantaan asiakastietojärjestelmään Kelan Vantaan palvelupisteisiin jätetyt toimeentulotukihakemukset, tarkastavat asiakkaan väestörekisteritiedot, tarkastavat ja tarvittaessa kiirehtivät ensisijaisten Kelassa olevien etuuksien käsittelyä ja vievät toimeentulotukihakemuksen tulolaskelmaan Kelan maksussa olevat etuudet. Kelan toimistossa asioiville asiakkaille annetaan palveluohjausta, otetaan vastaan toimeentulotukihakemuksen liitteitä ja kerrotaan hakemuksen käsittelyn tilasta.

Vantaan kaupunki vastaa palveluneuvojien koulutuksesta yhteispalvelutehtäviin sekä tarvittavan täydennys- ja lisäkoulutuksen antamisesta palvelujen muuttuessa tai henkilöstön vaihtuessa. Täydennys- ja lisäkoulutuksen tarpeesta ja järjestämisen ajankohdasta osapuolet sopivat erikseen. Koulutus on pyrittävä järjestämään mahdollisimman pikaisesti ennen toiminnan aloittamista tai palveluja koskevan muutoksen toteuttamista.

Kela vastaa palveluneuvojien perehdyttämisestä yhteispalveluun ja mahdollistaa heidän osallistumisensa yhteispalvelutehtävissä tarvittaviin koulutustilaisuuksiin.

MITÄ KOKEILTIIN:

Kuntakokeilu Toimeentulotuen yhteistyö Kelan kanssa

“Luottamus näkyy asiakas-hyötynä!”

568

kontaktia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

167

uutta asiaa

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

789

kuppia kahvia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.
MITÄ OPITTIIN:

• Ei tilaongelmia tai turvallisuusongelmia Kelan tiloissa toimeentulotukiasiakkaiden asioidessa siellä
• Pitkäaikaisasiakkaat eivät siirry asioimaan Kelaan, ellei pientä pakkoa: asiakkaita ei houkutella mainonnalla, viestinnällä, tai kertomalla ohjauksen yhteydessä että voit jättää hakemuksesi jatkossa Kelaan. vaati sen, että vähensimme kaupungissa lähekkäin olevia asiointiyksikköjä, että asiakkaiden reitit muuttuivat totutusta
• Tavattomasti helpottaa vuodenvaihteen tilannetta
• Aidosti kokeilua, korjausliikkeet prosessin aikana, toiminnan sovittaminen vastaamaan tavoitteita
• Monta prosessia samanaikaisesti, luo haastetta, mutta mennyt yllättävät hyvin

MITÄ JUURTUI JA MITÄ KANNATTAA JAKAA:

• Toinen toimija (Kela) kyllä tekee parhaansa, tavoitteet asiakkaan eduksi toimimisessa ovat yhteiset, ja ollaan yhteisellä asialla. Kela tulee osaamaan toimeentulotuen päätöksenteon myös v. 2017 mitä vaikutuksia kokeiluilla oli asiakkaisiin, talouteen:
• Myönteinen asiakaspalaute; yhdessä paikassa etuudet kuntoon kokemus, helppous
• Tilapäisen henkilöstön käytön tarve vähentynyt, kun valmistelutyötä on tehty Kelassa
• Huom. sopimus, ja Kelalle maksettavat kulut
• Kela sai kokemuksia tulevasta asiakaskunnasta vuodelle 2017

MISSÄ ONNISTUTTIIN:

1. Luottamuksen rakentaminen; luottamus kummankin osapuolen osalta toisen toimintaan (tärkeä vuotta 2017 varten)
2. Päästy kokeilemaan yhteistyötä laajemmin kuin tt-lain puitteissa (Kuntakokeilulaki), tärkeä on kokeilla, havaita puutteita, kehittää. Korjattu heti, kun on nähty että prosessissa jotain mikä ei toimi. Mallia on muokattu (asiakasprosessia ja työprosesseja).
3. Saadaan tietoa yhteistyöstä ja hyvistä kokemuksista levitettyä muille kunnille, ja Kelan sisällä vuotta 2017 varten
4. Saadaan tilastotietoja
5. Muiden kuntien ja Kelan välillä epäluottamusta, ja mietintää onnistuuko Kelasiirto. Kuntakokeilu olisi kannattanut olla laajempi kuin yhteen kuntaan keskittyvä, jolloin nyt muutkin kunnat olisivat jo pidemmällä tt:n siirtyessä Kelaan.
6. Kuntakokeilulaki olisi kannattanut

Lisätiedot:

virve.flinkkila@vantaa.fi