Asuminen: Vantaa 3

ASUMISPALVELUIDEN TOIMINTAMALLI

Vantaa

PERHEHOITO ERITYISTÄ TUKEA

TARVITSEVILLE

TAVOITE
Kokeilukohteen ja toiminnan sanallinen kuvaus

Kunta tai kuntaryhmä: Vantaa

Perhehoito on vammaisen lapsen, nuoren, aikuisen tai ikääntyneen hoidon, kasvatuksen tai muun osa- ja ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä perhehoitajan tai hoidettavan kodissa.

Perhehoidon kuntakokeilun tavoitteena oli lisätä perhehoitajien määrää Vantaan vammaispalveluissa ja tarjota erityisesti lapsille ja nuorille kodinomainen vaihtoehto tilapäishoidon toteuttamiseksi. Lisäksi hankkeessa oli tavoitteena kokeilla perhehoidon toteuttamista hoidettavan asiakkaan kotona sekä ryhmäperhehoitona kunnan tiloissa.

MITÄ KOKEILTIIN:

Tilapäinen perhehoito voi kestää yhdestä kerrasta pidempiaikaiseen hoitoon. Perhehoito on yhdessäoloa, arkisia askareita ja harrastuksia sekä lapsen, nuoren tai aikuisen kehityksen ja toimintakyvyn tukemista kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Perhehoidon vahvuus on pysyvät ihmissuhteet ja tavallinen perhe-elämä. Perhehoidossa toteutuu hoidettavan yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamisen lisäksi perheen kokonaisvaltainen tuki inhimillisellä tavalla.

“Kodinomainen ratkaisu tilapäisen hoidon tarpeeseen”

568

kontaktia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

167

uutta asiaa

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

789

kuppia kahvia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.
MITÄ OPITTIIN:

• Tilapäisessä perhehoidossa lapsi saa uusia ihmissuhteita ja elämänpiirin laajentumista. Vanhemmille tarjoutuu hetki levähtää.
• Tilapäisessä perhehoidossa nuori voi harjoitella itsenäistymistä, irtautumista lapsuudenkodista tai perhehoito voi valmentaa itsenäiseen asumiseen.
• Perhehoidossa asiakkaan valinnanvapaus toteutuu sopivan perhehoitopaikan ja toteuttamistavan valinnassa
• Perhehoitajan tukeen ja valmennukseen kannattaa panostaa.

MITÄ JUURTUI JA MITÄ KANNATTAA JAKAA:

• Hankkeen aikana toteutui perhehoitoa koskeva lakimuutos (Perhehoitolaki 1.5.2015), joka mahdollistaa perhehoidon toteuttamisen myös hoidettavan kotona. Perhehoidon järjestäminen kunnan tiloissa päättyy 31.12.2016.
• Perhehoitajille on tarjolla jatkossakin vertaistukiryhmä
• Yhteistyö muiden perhehoitoa toteuttavien tahojen ja Perhehoitoliiton kanssa jatkuu
• Asiakastyytyväisyyskyselyjä, perhehoitajille suunnattuja kyselyjä ja perhehoidon valmennuksia toteutetaan edelleen
• Perhehoidon järjestämisen hanke jalkautuu osaksi vammaispalveluiden toimintaa

MITÄ VAIKUTUKSIA KOKEILUILLA OLI ASIAKKAISIIN, TALOUTEEN:

• Perhehoito on asiakaslähtöinen vaihtoehto tilapäishoidon ja asumisen järjestämisessä.
• Perhehoidossa hoidettavalle voi muodostua pysyviä ihmissuhteita, kun hoitaja on aina sama.
• Hoidettava ja hänen perheensä voivat vaikuttaa perhehoitopaikan ja hoitajan valinnassa.
• Perhehoidon alettua tietoja ei tarvitse kertoa monelle ihmiselle, kun hoitaja on sama.
• Yhteydenpito voi joskus jatkua perhehoidon päättymisen jälkeen.
• Perhehoito on kustannustehokas vaihtoehto.
• Uudet asiakkaat ovat ohjautuneet perhehoitoon ostopalvelun sijaan.

MISSÄ ONNISTUTTIIN:

1. Tyytyväiset asiakkaat
2. Asiakkaille on järjestynyt heille mieleisiä perhehoitajia
3. Asiakaslähtöiseen työhön sitoutuneet perhehoitajat.

Lisätiedot:

armi.rintala@vantaa.fi