Asuminen: Vantaa 2

ASUMISPALVELUIDEN TOIMINTAMALLI

Vantaa


PALVELUTALOJEN JOUSTAVA

RESURSOINTI

TAVOITE
Kokeilukohteen ja toiminnan sanallinen kuvaus

Kunta tai kuntaryhmä: Vantaa

Vantaan kaupungin ympärivuorokautiset palvelutalot on tarkoitettu ikäihmisille, jotka eivät pärjää kotonaan runsaankaan kotihoidon turvin. Taloissa asuu eri-ikäisiä vammaisia ja pitkäaikaissairaita, joiden toimintakyky edellyttää palvelutalossa asumista ja he tarvitsevat kotihoidon palveluja ympärivuorokautisesti.

MITÄ KOKEILTIIN:

Hankkeen tavoitteena oli saada uusi, joustava resursointimalli ympärivuorokautisiin palvelutaloihin Vantaalla, missä henkilökunta siirtyisi yksiköstä toiseen asiakkaiden palvelutarpeen mukaan.

Toiminnanohjausjärjestelmän pilotointi ja käyttöönotto viivästyivät ja epävarmuus järjestelmän hyödynnettävyydestä palvelutaloissa muutti kokeilun painopisteen palvelujen laadun ja sisällön seurantaan ja kehittämiseen.

“Vanhuksen osallisuus on arvokkaan vanhuuden peruspilareita”

568

kontaktia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

167

uutta asiaa

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

789

kuppia kahvia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.
MITÄ OPITTIIN:

Hoidon laadun kehittäminen ja ylläpitäminen vaatii henkilökunnan jatkuvaa osaamisen kehittämistä. Kirjalliset ja tavoitteelliset kehittämis- ja koulutussuunnitelmat toimivat laadun kehittämisen runkona.

MITÄ JUURTUI JA MITÄ KANNATTAA JAKAA:

Palvelutalon asukkaiden ja heidän omaistensa mukanaolo palvelujen suunnittelussa lisää asukkaiden tyytyväisyyttä. Asiakkaiden ja omaisten mukanaolo hoidon suunnittelussa ja hoitosuunnitelmien päivityksessä lisääntyi kokeilun aikana.

Vapaaehtoistyöntekijöiden ja työttömien mukaanotto avustaviin tehtäviin ja ulkoilussa avustamiseen vahvistui kokeilun aikana käynnistyneen Hyvä työ – hankkeen myötä.

MITÄ VAIKUTUKSIA KOKEILUILLA OLI ASIAKKAISIIN, TALOUTEEN:

Kokeilun aikana asiakastyytyväisyys lisääntyi.

MISSÄ ONNISTUTTIIN:

1. Asiakkaiden osallisuus hoidon suunnittelussa vahvistui
2. Henkilökunnan suunnitelmallinen osaamisen vahvistuminen kehittyi.

Lisätiedot:

seija.polvi@vantaa.fi