Asuminen: Vantaa 1

ASUMISPALVELUIDEN TOIMINTAMALLI

Vantaa

LIUKUMÄKI

KOTIIN

TAVOITE
Kokeilukohteen ja toiminnan sanallinen kuvaus

Kunta tai kuntaryhmä: Vantaa

Kodin, sairaalan ja ympärivuorokautiseen hoitoon siirtymisen väliltä on puuttunut ikääntyneille tarkoitettu arviointi- ja kotiutusyksikkö sekä kotiin ohjaava toimintamalli (liukumäki). Kuntoutumisyksikköä ja liukumäki kotiin toimintamallia tarvitaan erityisesti niiden henkilöiden kohdalla, joille räätälöidyt palveluratkaisut ovat tarpeen. Huolellisen palvelutarpeen selvittämisen ja yksilöllisen valmennuspolun avulla voidaan välttää raskaampaan hoivaan siirtyminen. Liukumäki kotiin mallin avulla mahdollistetaan asiakkaiden suunnitelmallinen ohjautuminen oikeaan paikkaan, oikeiden palvelujen turvin, myös raskaimmista palveluista siirtyminen asteittain kotiin asiakkaan kuntoutuessa.

MITÄ KOKEILTIIN:

Liukumäki kotiin -mallin avulla tuetaan ikääntyneitä, joiden toimintakyky on heikentynyt siinä määrin, ettei heidän tarkoituksenmukaista asumistaan ja tarvitsemaansa apua kyetä määrittelemään ja räätälöimään ilman kuntoutus- ja arviointijaksoa oman kodin ulkopuolella. Lisäksi toimintamalli ohjaa, kuntouttaa ja valmentaa kevyempään asumismuotoon ympärivuorokautisessa hoivassa asuvia ikääntyneitä, joilla on halu ja mahdollisuus palata asumaan omaan kotiin.

“Oikea asiakas oikeassa paikassa, oikeiden palvelujen turvin”

568

kontaktia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

167

uutta asiaa

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

789

kuppia kahvia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.
MITÄ OPITTIIN:

Ikääntyneen kotona asumisen tukemiseksi tarvitaan voimavarojen vahvistamista kotona sekä kuntouttavia ja valmentavia arviointiyksiköitä tarkoituksenmukaisten palvelujen määrittelemiseksi.

Lisäksi matkalla mahdollisimman itsenäiseen asumiseen ikääntyneet tarvitsevat kuntoutumisen mahdollisuuksia ja asteittain kevyemmin tuettua asumista sekä siirtymävaiheissa tutun, turvallisen asumisenohjaajan omaisten ja läheisten tuen lisäksi. Liukumäki kotiin – malli edellyttää monitoimijaista yhteistyötä, jossa asiakkaalle suunniteltu kuntoutus ei pysähdy vastuuyksikön vaihtuessa.

MITÄ JUURTUI JA MITÄ KANNATTAA JAKAA:

Käytössämme on Liukumäki kotiin – malli: kuntoutumis- ja arviointiyksiköiden palvelukuvaukset ja ikääntyneen yksilöllisen valmennuspolun prosessikuvaukset sekä asumisenohjaajan rooli ikääntyneen itsenäisen asumisen tueksi. Henkilökunta osaa ikääntyneen kuntoutumisen tukemisen ja arvioinnin sekä riittävän tukiverkoston rakentamisen ikääntyneen kotona asumisen turvaamiseksi.

MITÄ VAIKUTUKSIA KOKEILUILLA OLI ASIAKKAISIIN, TALOUTEEN:

Ikääntyneillä on oikeus ja heille taataan mahdollisuus asua omassa kodissa, jonka ovat itse vanhuuden ajan asunnokseen valinneet. Asukkaiden elinympäristössä on hänen toiveiden ja tarpeiden mukaiset palvelut ja riittävä tukiverkosto. Liukumäki kotiin -toimintamalli turvaa palvelut, niitä tarvitseville sekä mahdollistaa kevyemmät palveluratkaisut kustannustehokkaasti.

MISSÄ ONNISTUTTIIN:

Uudenlaisen kotiin ohjaavan Liukumäki -mallin luominen ja käyttöönotto.

Lisätiedot:

piia.sneck@vantaa.fi