Valvonta: Vaasa

VALVONNAN TOIMINTAMALLI.

Vaasa

Ikäihmisten palveluasumisen valvontaa koskeva kokeilu - ihmislähtöisen kulttuurin kehittäminen muistiyksikössä.

kulttuuri- ja hoivamallin

kehittäminen

TAVOITE
Kokeilukohteen ja toiminnan sanallinen kuvaus

Kunta tai kuntaryhmä: Vaasa, Mustasaari

Hoivakulttuurin muutos tehtäväkeskeisestä ihmislähtöiseksi. Kokeillaan lokakuussa 2015 valmistuvassa palvelutalossa tanskalaisia / ruotsalaisia toimintamalleja. Tämä tarkoittaa organisaatiolähtöisyyden purkua, aktiivisempaa arkea ja totutusta poikkeavaa henkilöstöresursointia. Panostetaan yhteisöllisyyteen; asukkaat ja omaiset osallistuvat päivittäisten toimintojen suunnitteluun yhdessä henkilökunnan kanssa. Kokeilussa tavoitellaan vanhusten toimintakyvyn parempaa säilymistä ja toisaalla hoitohenkilökunnan parempaa työhyvinvointia.

MITÄ KOKEILTIIN:

- Yhteisöllisyyden kehittämistä: ovet auki maailmaan
- Kaikkien yhteisön jäsenien osallisuutta ihmislähtöisen arjen kehittämisessä

”Elävää arkea- Arjen elämää”

568

kontaktia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

167

uutta asiaa

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

789

kuppia kahvia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.
MITÄ OPITTIIN:

Asukkaan yksilöllisen elämänlaadun, siitä syntyvän hyvän hoidon laadun ja yhteisöllisyyden kehittäminen ja toteutuminen arjen toiminnoissa. Työtapojen muutoksella saavutetaan asiakashyödyn lisäksi henkilökunnan työhyvinvoinnin ja työn merkityksellisyyden lisääntymistä.

MITÄ JUURTUI JA MITÄ KANNATTAA JAKAA:

Ihmislähtöinen kulttuurin – ja hoivan muutoksen mallinnus ja sen askeleet:
- Asukkaan hyvinvointisuunnitelma arjen lähtökohtana
- Pienkotien viikoittaiset kehittämishetket
- Asukkaan oma-aika -malli
- Asukaskokoukset, omaiset osana elämää
Vuorovaikutus ympäröivän maailman kanssa

MITÄ VAIKUTUKSIA KOKEILUILLA OLI ASIAKKAISIIN, TALOUTEEN:

Oikeat asiat oikeaan aikaan oikeiden ihmisten kanssa
- Vaikutus asiakkaalle: asukkaan yksilöllinen elämälaatu, oman näköinen elämä
- Vaikutus talouteen: kun focus on kohdallaan, saadaan vähemmillä euroilla enemmän koettua laatua
- Vaikutus työhyvinvointiin: pystytään arvioimaan vasta pitkällä aikavälillä
- Vaikutus yhteiskuntaan: yhteisöllinen toimintamalli, ovien avaaminen ympäröivään maailmaan rikkoo perinteisiä sukupolvi- ym. rajoja ja rikastuttaa erilaisten ihmisten elämää

Lisätiedot:

annika.ikkala-vasti@vaasa.fi