Valvonta: Tampere 3

VALVONNAN TOIMINTAMALLI

Tampere

Kehitimme omavalvontaa ja teknologian hyödyntämistä tehostetussa palveluasumisessa Kontukodissa (ostopalvelu), Kuuselassa (ostopalvelu) sekä Kaupungin omassa tuotannossa Impivaarassa ja Jukolassa

KEHITTÄMINEN TEHOSTETUSSA

PALVELUASUMISESSA

TAVOITE
Kokeilukohteen ja toiminnan sanallinen kuvaus

Kunta tai kuntaryhmä: Tampere (kokeilu)

1. Tampere: Amuri-Pyynikki

2. Tampere: Härmälän alue

• Omavalvonnan roolin ja yhteistyön kehittäminen aluehallintoviraston/ Valviran kanssa

• Hyvinvointiteknologian ja omavalvonnan tosiasiallinen hyödyntäminen vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden näkökulmasta. Miten hyvinvointiteknologian avulla määritellään riittävä työvoiman käyttö ja henkilöstörakenteen muutokset suhteessa palveluiden tarpeeseen ja laatuun. Kotihoidossa henkilöstöresurssien joustava kohdentaminen asiakkaan tarpeen mukaan ja hyödyntäen hyvinvointiteknologiaa. Palveluntuottajien kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen omavalvontaa hyödyntäen.

MITÄ KOKEILTIIN:

Teknologian tuottamaa tietoa hyödynnettiin hoitotyössä. Tiedon turvin resurssi kohdentui paremmin asiakkaille. Tämän tiedon avulla kehitettiin omavalvontaa ja parannettiin vanhustyön laatua.

”Teknologia - yöhoidon virkeä apu ja tuki.”

568

kontaktia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

167

uutta asiaa

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

789

kuppia kahvia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.
MITÄ OPITTIIN:

Opittiin liittämään teknologian tuottamaa tietoa asiakkaan voinnista hänen hoitonsa työvuorokohtaiseen suunnitteluun ja toteutukseen. Näin kyettiin vastaamaan paremmin asiakkaiden henkilökohtaisiin tarpeisiin. Teknologiasta tuli hyödyllinen työkalu hoitajille.

Ymmärrettiin omavalvonnan merkitys ja samalla kirkastui yhteisön perustehtävä. Kuuselan kotihoidossa omavalvonnan suunnitelmasta tuli hyödyllinen väline oman työn kriittiseen arviointiin. Omassa tuotannossa voidaan oppia Kuuselan hyvistä käytännöistä. Näin opitaan hyödyntämään vertaisoppimista.

Löydettiin uusia, tuloksellisia tapoja tehdä rakentavaa ja asiakkaille hyödyllistä yhteistyötä AVI:n kanssa.
.

MITÄ JUURTUI JA MITÄ KANNATTAA JAKAA:

Omavalvontasuunnitelmat vahvistavat työyhteisön ennakoivaa valvontaa ja yhteistyötä palvelun järjestäjän kanssa.

Kehitettiin toimivia yhteistyömuotoja valvonnan osalta muiden ympäristökuntien, AVI:n ja Valviran kanssa.

MITÄ VAIKUTUKSIA KOKEILUILLA OLI ASIAKKAISIIN, TALOUTEEN:

Kun otettiin käyttöön teknologiaa, oli mahdollista siirtää yötyöstä henkilöresursseja päivään. AVI:n alkuperäinen vaatimus tuotti lisäkustannuksia yöhoidon osalta noin 100 000€/ vuodessa. Nyt saatiin tästä kustannuksista säästöä noin 20 000€/ vuodessa. Asiakas saa aiempaa yksilöllisempää hoitoa ja kuntoutusta päiväaikaan, kun työvuoroon on pystytty siirtämään resursseja yöajasta.

MITÄ OPITTIIN:

1. Teknologian tuottaman tiedon hyödyntäminen osana päivittäistä ja työvuorokohtaista vanhustyötä
2. Omavalvonnan merkityksen avautuminen oman ja työyhteisön työn kehittämisen välineenä
3. Talouden merkitys ja kustannustietoisuuden lisääntyminen työjärjestelyjä tehtäessä
4. Sitoutuneet ja kehitysmyönteiset vastuuhenkilöt ovat välttämättömiä onnistumiselle

Lisätiedot:

anne-mari.salonen@tampere.fi