Valvonta: Tampere 2

VALVONNAN TOIMINTAMALLI

Tampere

Kehitimme omavalvontaa ja teknologian hyödyntämistä Kuuselan kotihoidossa (ostopalvelu) sekä Amurin ja Pyynikin alueilla kaupungin omassa kotihoidossa.

KOTIHOITOA

KEHITTÄMÄSSÄ

TAVOITE
Kokeilukohteen ja toiminnan sanallinen kuvaus

Kunta tai kuntaryhmä: Tampere (kokeilu)

1. Tampere: Amuri-Pyynikki

2. Tampere: Härmälän alue

• Omavalvonnan roolin ja yhteistyön kehittäminen aluehallintoviraston/ Valviran kanssa

• Hyvinvointiteknologian ja omavalvonnan tosiasiallinen hyödyntäminen vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden näkökulmasta. Miten hyvinvointiteknologian avulla määritellään riittävä työvoiman käyttö ja henkilöstörakenteen muutokset suhteessa palveluiden tarpeeseen ja laatuun. Kotihoidossa henkilöstöresurssien joustava kohdentaminen asiakkaan tarpeen mukaan ja hyödyntäen hyvinvointiteknologiaa. Palveluntuottajien kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen omavalvontaa hyödyntäen.

MITÄ KOKEILTIIN:

Teknologian tuottamaa tietoa hyödynnettiin hoitotyössä. Tiedon turvin resurssi kohdentui paremmin asiakkaille. Tämän tiedon avulla kehitettiin omavalvontaa ja parannettiin vanhustyön laatua.

”Hoitajat oikeassa paikassa oikeaan aikaan asiakkaan tukena.”

568

kontaktia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

167

uutta asiaa

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

789

kuppia kahvia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.
MITÄ OPITTIIN:

Opittiin liittämään teknologian tuottamaa tietoa asiakkaan voinnista hänen hoitonsa työvuorokohtaiseen suunnitteluun ja toteutukseen. Näin kyettiin vastaamaan paremmin asiakkaiden henkilökohtaisiin tarpeisiin. Teknologiasta tuli hyödyllinen työkalu hoitajille.

Ymmärrettiin omavalvonnan merkitys ja samalla kirkastui yhteisön perustehtävä. Kuuselan kotihoidossa omavalvonnan suunnitelmasta tuli hyödyllinen väline oman työn kriittiseen arviointiin. Omassa tuotannossa voidaan oppia Kuuselan hyvistä käytännöistä. Näin opitaan hyödyntämään vertaisoppimista.

Löydettiin uusia, tuloksellisia tapoja tehdä rakentavaa ja asiakkaille hyödyllistä yhteistyötä AVI:n kanssa.

”Saan apua silloin kun tarvitsen.”

MITÄ JUURTUI JA MITÄ KANNATTAA JAKAA:

Ymmärrettiin prosessi, jolla omavalvontasuunnitelma laaditaan, jotta siitä tulee oman työn ja työyksikön kehittämisen tuki.

Teknologian tuottaman tiedon hyödyntäminen - teknologia kiinteästi mukaan palvelu- ja hoitosuunnitelmiin ja työvuorosuunnitelmiin, jotta asiakas saa palveluistaan maksimaalisen hyödyn ja yksilöllisen hoidon.

Vuorovaikutteisempi yhteistyö AVIn kanssa - AVIsta tukea kunnan käytännön valvontatyölle.

MITÄ VAIKUTUKSIA KOKEILUILLA OLI ASIAKKAISIIN, TALOUTEEN:

Asiakkaat saavat yksilöllisempää ja tarpeitaan vastaavaa hoitoa. Resurssit kohdennetaan tehokkaasti, niin että niiden avulla palvellaan mahdollisimman hyvin asiakkaan yksilöllisiä tarpeita. Teknologia ja omavalvontasuunnitelma ovat tässä työvälineinä.

MITÄ OPITTIIN:

1. Uuden teknologian käyttöönotossa onnistuttiin
2. Omavalvontasuunnitelma voi olla hyödyllinen arjen työkalu
3. Luottamuksen vahvistuminen viranomaisyhteistyössä sekä palveluntuottajien välisessä yhteistyössä
4. Sitoutuneet ja kehitysmyönteiset vastuuhenkilöt ovat välttämättömiä onnistumiselle

Lisätiedot:

anne-mari.salonen@tampere.fi