Valvonta: Tampere

VALVONNAN TOIMINTAMALLI

Tampere

Kehitettiin uusi tapa toimia yöaikaan Kuuselakeskuksessa

MENESTYVÄ YÖHOITO

KUUSELASSA

TAVOITE
Kokeilukohteen ja toiminnan sanallinen kuvaus

Kunta tai kuntaryhmä: Tampere (kokeilu)

1. Tampere: Härmälän alue (Kuuselan Seniorikeskus)

• Omavalvonnan roolin ja yhteistyön kehittäminen aluehallintoviraston/ Valviran kanssa

• Hyvinvointiteknologian ja omavalvonnan tosiasiallinen hyödyntäminen vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden näkökulmasta. Miten hyvinvointiteknologian avulla määritellään riittävä työvoiman käyttö ja henkilöstörakenteen muutokset suhteessa palveluiden tarpeeseen ja laatuun.

Asiakkaan saaman palvelun laatu ja vaikuttavuus säilyvät sovitulla tasolla, vaikka henkilöstöresurssia kohdennetaan aikaisempaa joustavammin asiakkaan tarpeen mukaan esim. hyvinvointiteknologiaa hyödyntäen.

Palveluntuottajien kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen omavalvontaa hyödyntäen.

MITÄ KOKEILTIIN:

Kehitettiin uusi yöhoidon toimintamalli, jossa teknologian tuottama tieto ohjasi työkäytäntöjä.

”Asiakkaat ja omaiset äänessä!”

568

kontaktia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

167

uutta asiaa

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

789

kuppia kahvia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.
MITÄ OPITTIIN:

Aluksi luotu yöhoidon malli ei toiminut. Kehittämistyötä jatkettiin osallistamalla eri tahot jo suunnitteluvaiheessa, epäonnistuminen otettiin mahdollisuutena oppia ja sitten onnistuttiin. Opittiin luopumaan vanhasta ruutinitavasta toimia ja löydettiin uusi tapa toimia, joka johti yksilölliseen hoidon toteutumiseen yöaikaan.

MITÄ JUURTUI JA MITÄ KANNATTAA JAKAA:

Asioita kannattaa kehittää yhdessä ja osallistaa kaikki asianosaiset alusta asti. Koskaan viestinnän merkitystä ei korosteta liikaa! Teknologian tuottaman tiedon hyödyntäminen työn suunnittelussa ja päivittäisessä työssä on kokeilun ydinoppi.

MITÄ VAIKUTUKSIA KOKEILUILLA OLI ASIAKKAISIIN, TALOUTEEN:

- Saatiin yöhoito uuteen malliin. Asukkaat ja omaiset osallistuivat kehittämiseen yhdessä työntekijöiden ja teknologiayrityksen kanssa.

Saatiin lisäresursseja päivätyöhön; kuntoutukseen ja ulkoiluun. AVI:n alkuperäinen vaatimus tuotti lisäkustannuksia yöhoidon osalta noin 100 000€/ vuodessa. Nyt saatiin tästä kustannuksista säästöä noin 20 000€/ vuodessa.

MISSÄ ONNISTUTTIIN:

• Ei annettu periksi kun ensimmäinen käyttöönotto ei onnistunut.
• Omavalvonta kehittyi arkityötä kehittäväksi välineeksi.
• Suunniteltiin käyttöönotto yhdessä: tehtiin tarkka etenemissuunnitelma yöhoitomallin muuttamisesta ja teknologian hyödyntämisestä. Kaikki osapuolet hyväksyivät lopputuloksen.

Lisätiedot:

anne-mari.salonen@tampere.fi