Koulutuspalvelut: Riihimäki

KOULUTUSPALVELUKOKEILU

Riihimäki, Hausjärvi ja Loppi

Yhteistyötä 2. asteen koulutuksessa yli kuntarajojen

SEUTULUKIO, ILMAN HALLINNOLLISTA

YHDISTÄMISTÄ

TAVOITE
Kokeilukohteen ja toiminnan sanallinen kuvaus

Kunta tai kuntaryhmä: Loppi, Riihimäki ja Hausjärvi

Lukiokoulutuksen vetovoimaisuuden takaamiseksi ja lukiokoulutuksen saatavuuden varmistamiseksi luodaan uusia seudun lukioiden välisiä yhteistyömuotoja tavoitteena nykyiseen fyysiseen lukioverkkoon perustuva seutulukio.

Tavoitteena on löytää innovatiivisia ja uusia tapoja tehdä ja toimia. Tavoitteena on laajentaa kurssitarjontaa ja lisätä lukiokoulutuksen vetovoimaisuutta sekä lisätä lukioiden henkilöstön yhteistyötä siten, että yhden lukion kolmella toimipisteellä on tulevaisuudessa yhteinen henkilöstö. Samassa turvataan pienempien kuntien yläkoulujen aineopetushenkilöstöresurssit. Kuntakokeilun tulokset ovat hyödynnettävissä koko maan laajuisesti vastaavissa tilanteissa oleviin seutukuntiin tilanteessa, jossa on tarkoitus tiivistää lukiopetuksen järjestäjäverkostoa. Kokeilussa lähdetään siitä, että pienten lukioiden korotettu valtionosuus säilyy kokeilun ajan.

MITÄ KOKEILTIIN:

Seutulukiohanke Riihimäen kaupungin ja Hausjärven sekä Lopen kuntien kesken. Haluttiin kokeilla millä edellytyksillä seutulukio toimii kaikkien mukana olevien kuntien hyväksi. Lähtökohtana oli pakote hakea lukion järjestämisluvat uudelleen ja mukautua uusittuun rahoitusmalliin. Pakotteiden poistuttua, halusimme jatkaa kokeilua yhteistyömuotojen hiomiseksi.

”Liikkeelle lähdetään nuoren vahvuuksista”

568

kontaktia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

167

uutta asiaa

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

789

kuppia kahvia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.
MITÄ OPITTIIN:

Yhteistyö lukiokoulutuksessa kolmen kunnan välillä tiivistyi merkittävästi. Tiedämme toistemme tarpeet sekä halukkuuden ja mahdollisuudet yhteistyöhön. Tiedämme myös en missä yhteistyö ei ole toivottavaa tai mahdollista. Olemme hankkineet yhteiset tietotekniset työkalut ja yhteen sovittaneet aikataulumme.

MITÄ JUURTUI JA MITÄ KANNATTAA JAKAA:

Kokoonnumme rehtoreiden kesken sen jälkeen, kun seuraavan lukuvuoden valinnat ovat tiedossa. Tällöin päätämme, mitä kursseja voidaan toteuttaa seudullisena ja koska/miten toteutus tehdään. Valmistaudumme myös osittain yhteistyössä sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin järjestämällä yhteisiä koulutuksia opettajille, tutustumalla toistemme teknisiin ratkaisuihin ja järjestämällä tulevaisuudessa mahdollisesti pienempiä kirjoituksia samassa paikassa.

MITÄ VAIKUTUKSIA KOKEILUILLA OLI ASIAKKAISIIN, TALOUTEEN:

Yhteistyön tekemisen kynnys on alentunut. Pienten kurssien toteuttaminen seudullisena on taloudellisempaa kuin erikseen (tai vaihtoehtona ei toteuteta kursseja ollenkaan). Yhteiset koulutustilaisuudet säästävät koulutuskustannuksissa.

MISSÄ ONNISTUTTIIN:

1. Yhteistyön ensi sävelet on soitettu.
2. Yhteisiä työkaluja etäopetuksen järjestämiseen on ollut mahdollista hankkia.
3. Olemme sopineet yhteisistä koulujen työ- ja loma-ajoista.
4. Yhteistyöllä saavutetaan taloudellisia säästöjä.

Lisätiedot:

vilho.ylonen@loppi.fi