Hyvinvointi: Pirkkala

HYVINVOINNIN INTEGROITU TOIMINTAMALLI

Pirkkala

KUNTAKOKEILU

PIRKKALASSA

TAVOITE
Kokeilukohteen ja toiminnan sanallinen kuvaus

Kunta tai kuntaryhmä: Pirkkala

Pirkkalassa on valmistelussa palvelukeskusmalli, johon on koottu lasten, nuorten ja lapsiperheiden tukeen liittyvät palvelut sekä sivistys- että perusturvaosastolta. Tavoitteena on, että palvelut voidaan tarjota asiakasryhmille koordinoidusti ja tarkoituksenmukaisesti yli sektorirajojen. Yhteistyötä syvennetään tämän hankkeen kautta kokeilulain mahdollistamalla tavalla ottamalla käyttöön yhteisen palvelusuunnitelman laatiminen. Tämä edellyttää hallintokuntien rajat ylittävän yhteisen sähköisen alusta käyttöönottoa.

MITÄ KOKEILTIIN:

Yhteinen palvelusuunnitelma.

“Minun ja sinun asiakaasta meidän asiakkaaksi”

568

kontaktia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

167

uutta asiaa

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

789

kuppia kahvia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.
MITÄ OPITTIIN:

• Yhteisellä palvelusuunnitelmalla saavutetaan yhteinen näkemys tavoitteista ja keinoista tavoitteiden saavuttamiseksi
• Yhteistyö poikii uusia ideoita tarkoituksenmukaisten palveluiden luomiseksi
• Yhteisten sähköisten järjestelmän kehittäminen valtakunnallisesti parantaisi asiakkaan saamaa palvelua, kun kaikilla toimijoilla olisi sama tieto käytettävissä

MITÄ JUURTUI JA MITÄ KANNATTAA JAKAA:

• Palvelujärjestelmän tunteminen parantaa palveluohjausta
• Kun tiedetään kokonaisuus, mitä tukea perhe saa, nähdään yhteinen tavoite
• Yhteisessä suunnitelmassa selkiytyy työntekijöiden roolit

MITÄ VAIKUTUKSIA KOKEILUILLA OLI ASIAKKAISIIN, TALOUTEEN:

• Kaikki perhettä tukevat tahot työskentelevät perheen kanssa yhdessä tavoitteita kohti
• Yhteistyössä tulee esiin myös niitä palvelutarpeita, joihin ei nykyinen palvelujärjestelmä vastaa
• Tämä mahdollistaa tarkoituksenmukaisten palveluiden kehittämisen

MISSÄ ONNISTUTTIIN

• Asiakkaiden palvelut nähdään kokonaisuutena, asiakkaat ovat yhteisiä
• Palveluohjaus tehostuu, kun tunnetaan toisten mahdollisuudet tukea perheitä paremmin
• Yhteistyön lisääntyminen on innostanut uusien, ennaltaehkäisevien palveluiden kehittämiseen

Lisätiedot:

inka.riepponen@pirkkala.fi