Nuorisotakuu: Helsinki – Ohjaamo Helsinki

NUORISOTAKUUN TOIMINTAMALLI

Helsinki

Ohjaamo Helsinki -hanke

on keväällä 2015 perustettu monialainen palvelukokonaisuus,

josta nuori saa yhdestä paikasta neuvontaa sekä tarvitsemansa yksilöllisen tuen.

OHJAAMO

HELSINKI

TAVOITE
Kokeilukohteen ja toiminnan sanallinen kuvaus

Kunta tai kuntaryhmä: Helsinki

Nuorten koulutukseen ja työhönohjaukseen palvelut sirpaleisina eri hallintokunnissa ja/tai hallintokuntien sisällä. Kuntakokeilun aikana tehty työllisyydenhoidon kokonaisuudistus sekä perustettu monialainen nuorten palvelupiste Ohjaamo.

Tulevaisuustiski: Kohderyhmä on 15–17-vuotiaat helsinkiläiset nuoret, jotka eivät ole saaneet toisen asteen opiskelupaikkaa, jotka keskeyttävät opintonsa alaikäisinä tai muutoin tarvitsevat tukea tulevaisuuden suunnitelmien tekemiseen. Palvelu on avoin kaikille kohderyhmän nuorille.

• Respa: Nuorten yhteiskuntatakuuhanke alle 30-vuotiaille työttömille nuorille, joiden työttömyys pitkittyy yli kolmen kuukauden tai jotka ovat toistuvaistyöttömiä. Respassa nuori tekee ja toteuttaa opiskelu- ja työsuunnitelmia yhdessä henkilökohtaisen uravalmentajan kanssa. Asiakkaat Respaan tulevat Uudenmaan TE -toimiston lähettäminä.

• Työvoimanpalvelukeskus Duurin nuorten-tiimi: Kohderyhmä on alle 30-vuotiaat nuoret, jotka tarvitsevat moniammatillista apua työllistyääkseen tai opiskeluun hakeutumiseen. Asiakkaat tulevat palveluun Uudenmaan TE -toimistosta ja sosiaaliasemilta.

• Nuorten pajat: Kohderyhmä on pääsääntöisesti alle 20-vuotiaita nuoria, jotka hyötyvät pajatyyppisestä toiminnasta elämänhallinnan ja kouluttautumisvalmiuksien parantamiseksi. Asiakkaat ohjautuvat pajoille TE -toimistosta, Tulevaisuustiskiltä ja työvoimanpalvelukeskuksesta.

• Avoin ammattiopisto osana nuorisotakuun toimintamallia: Etsitään toisen asteen koulutukseen uudenlaisia, joustavia, työelämälähtöisiä ja yksilöllisiä tapoja kiinnittyä opintoihin, opiskella, suorittaa tutkinto tai tutkinnon osa ja työllistyä.

Yhteistyö TE -toimiston kanssa toimintamallin toteuttamisessa.

MITÄ KOKEILTIIN:

Viiden hallintokunnan työn yhteensovittaminen ja yhteisen toimintamallin kehittäminen nuorten (15-29v) palveluiden parantamiseksi ja nopeuttamiseksi. Yhteinen hankevalmistelu eri hallintokuntien / virastojen kesken sekä sopimuksellisuus toiminnan toteuttamiseksi.

Monialainen tieto- ja neuvontapalvelu joka arkipäivä ilman ajanvarausta, tarvittaessa nuori saa yksilöllistä ohjausta ja tukea ajanvarauksella. Ohjaamo, yksi ovi – monta palvelua.

”Yksi ovi – monta palvelua”

568

kontaktia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

167

uutta asiaa

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

789

kuppia kahvia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.
MITÄ OPITTIIN:

Luotiin ja kehitettiin yhteistä työotetta ja toimintamallia viiden eri hallintokunnan kanssa. Ohjaamo on enemmän työote ja ajattelutapa kuin fyysinen paikka. Ohjaamossa tarjotaan nuorille tarvittaessa vastuutyöntekijä hänen avukseen sekä kattava palveluvalikko niin koulutukseen ja työllistymiseen kuin arjen hallinnan tueksi. Kolmannen sektorin mukana olo täydentää neuvontapalveluita (Luckan, Pakolaisapu).

MITÄ JUURTUI JA MITÄ KANNATTAA JAKAA:

Työllisyydenhoidon kokonaisuudistus, jossa keskiöissä monialainen neuvonta, joka päivä työllisyyden hoidon asiantuntija tavattavissa ilman ajanvarausta neuvonnassa. Työllisyyden hoidon kokonaisuudistuksessa nivotaan monialainen neuvonta ja ohjaus tiiviiksi kokonaisuudeksi asiakkaan tarpeiden mukaan. Vahva päivittäinen yhteistyö kolmannen sektorin kanssa, viikoittaiset työnantajatreffit, jossa saatetaan työnantaja ja työnetsijä yhteen.

MITÄ VAIKUTUKSIA KOKEILUILLA OLI ASIAKKAISIIN, TALOUTEEN:

Nuoren palveluprosessi lyhenee ja nopeutuu, nuoren riippuvuus etuuksista vähenee/ lyhenee, paine peruspalveluissa vähenee.

MISSÄ ONNISTUTTIIN:

• Monialainen neuvonta toimii joka arkipäivä, vahva osaaminen koulutukseen & työllistymiseen ohjaamisessa → kolmas sektori mukana 3/5 pvä vkossa

• Joustavat koulutuspolut, osaamisen tunnistaminen

• Viikoittaiset pääkaupunkiseudun työnantajatreffit

• Monialainen yhteistyö toimii arjessa

• Nuorten osallistaminen/ osallisuus kasvoi

• Hallintokuntien rajoja ylittäviä kokeiluja koulutukseen hakeutumisen ja työllistymisen tueksi

Lisätiedot:

sirkku.reponen@hel.fi