Nuorisotakuu: Forssa

NUORISOTAKUUN TOIMINTAMALLI

Forssa

Ohjaamo Forssa

tarjoaa nuorille omaan elämäntilanteeseen sopivaa yksilöllistä ohjausta ja palvelua moniammatillisen tiimin avulla. Tavoitteena aina edetä askel kerrallaan elämässä eteenpäin, oli lähtötilanne sitten elämänhallinnan vahvistaminen, suunnan löytäminen, osaamisen kehittäminen tai työelämään siirtyminen. Toimiva palvelukokonaisuus saadaan aikaan yhteisellä työllä ja rohkealla kehittämisotteella.

OHJAAMO

FORSSA

TAVOITE
Kokeilukohteen ja toiminnan sanallinen kuvaus

Kunta tai kuntaryhmä: Forssa

Kuntakokeilussa tuetaan nuorisotakuun kokonaisprosessin syntymistä, ottaen huomioon kaikki nuorisotakuun eri toimenpiteet kokeilukunnissa ja nuorisotakuun yhteistyöosapuolten kesken.

MITÄ KOKEILTIIN:

Kokeilu kohdentuu Forssassa toimivaan nuorten matalan kynnyksen palvelupiste Ohjaamoon, jossa nuorille tarjotaan yhdestä paikasta
monialaista ohjausta ja valmennusta, joiden tavoitteena on nuorten ohjaaminen koulutukseen tai työhön. Toiminnan taustalla on kokemus
siitä, että nuorille suunnattuja palveluja on selkeä tarve kehittää niin, että nuori saa tarvitsevansa palvelut saman katon alta ilman luukulta
toiselle pompottelua. Pyrkimyksenä on tehdä vaikuttavaa ja asiakaslähtöistä sektorirajat ylittävää yhteistyötä nuorten hyvinvoinnin
ja työllistymisen parantamiseksi.

Keskiössä on kokeilukulttuuri ja uusien innovatiivisten ratkaisujen kehittäminen nuorten hyvinvointia vahvistavaksi.

”Tykätty, osaava Ohjaamo”

568

kontaktia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

167

uutta asiaa

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

789

kuppia kahvia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.
MITÄ OPITTIIN:

Ohjaamon ja yrittäjien välinen yhteistyö vaatii runsaasti toimenpiteitä. Tiedon jakaminen yrityksille erilaisten tietopakettien kautta ymmärrettävässä ja selkeässä muodossa on viestinnän kannalta oleellista. Työpaikkojen löytyminen edellyttää sitä että yritykset ovat tietoisia eri palveluista ja Ohjaamossa on tieto työpaikkoja tai tukityöpaikkoja tarjoavista yrityksistä.

MITÄ JUURTUI JA MITÄ KANNATTAA JAKAA:

Joka toinen viikko Ohjaamon tiloissa kokoontuu monialainen verkosto, jonka ytimen muodostavat Ohjaamossa toimivat henkilöt. Tilanteen mukaan tiimiin kutsutaan myös muita nuorten parissa toimivia henkilöitä. Tiimissä on jaettu yhteisiä asioita, käsitelty kehittämiskohteita sekä suunniteltu tulevia.

Tiimityöskentely on myös vahvistanut yhteistä Ohjaamo-identiteettiä – asioita tehdään yhdessä yhteisen päämäärän eteen, nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi.

MITÄ VAIKUTUKSIA KOKEILUILLA OLI ASIAKKAISIIN, TALOUTEEN:

Toimijoiden saaminen saman katon alle ja nuorten palveluissa toimivien organisaatioiden tiivis yhteistyö tehostaa keskipitkällä aikavälillä palvelukokonaisuuden koordinaatiota ja mahdollistaa palvelujen kustannustehokkaamman tuottamisen. Nuoret saavat entistä tarkoituksenmukaisempaa ja nopeampaa palvelua, ja mahdollisiin ongelmiin pystytään tarttumaan monialaisen yhteistyön avulla entistä nopeammin. Myös yritysten ja Ohjaamon lisääntynyt yhteistyö mahdollistaa nuorille entistä enemmän työmahdollisuuksia.

MISSÄ ONNISTUTTIIN:

1. Nuorille lisää mahdollisuuksia: Toiminnan kautta nuorille on tarjoutunut lisää mahdollisuuksia suunnata koulutukseen, töihin tai muuhun työllistymistä edistävään palveluun. Vahvistuneen yritysyhteistyön avulla nuorille on myös lisääntyneessä määrin enemmän mahdollisuuksia työllistyä.
2. Kohtaaminen asiakaskokemuksena: Laadukas palvelukokemus on kaikki kaikessa. Ohjaamossa työstettiin yhteisesti hyvänckohtaamisen prosessimalli, joka auttaa myös uusia työntekijöitä omaksumaan yhteisen Ohjaamomme hyväksi havaitut kohtaamisen taidot.
3. Yhteinen arvolupaus: Ohjaamon työntekijöiden kanssa kerättiin asioita, jotka yhdistävät ohjaamolaisia ja joiden koetaan olevan ohjaamotyössä tärkeitä. Näistä koostettiin palvelulupaus, joka toteutettiin allekirjoitettavan sitoumuksen muodossa. Tämän yhteisen lupauksen toteuttamiseksi tehtiin myös yhteisiä koulutuksia. Myös jokainen uusi ohjaamolainen sitoutetaan toteuttamaan tätä palvelulupausta.
4. Nuorten osallistaminen: Nuorten osallistaminen on keskiössä asiakaslähtöisten palveluiden muotoilussa. Nuorten mukanaolo vahvistaa palveluiden hyväksyttävyyttä, toiminnan kehittämistä ja tukee nuorten aktiivista kansalaisuutta. Kokeilukohteen ja toiminnan sanallinen kuvaus

Kokeilun aikana kootut kokeilukulttuurin ja palvelumuotoilun tulokset on esitetty julkaisussa:
http://www.tyovoitto.fi/sisalto/uploads/Onnistunut-palveluintegraatio-28-k%C3%A4yt%C3%A4nn%C3%B6ss%C3%A4-kokeiltua-ratkaisua.pdf

Lisätiedot:

jukka.lidman@forssa.fi