Hyvinvointi: Lappeenranta

HYVINVOINNIN INTEGROITU TOIMINTAMALLI

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

Lähtökohtana on ollut turhien kontaktien välttäminen ja asiakkaan asioiden hoidon käynnistäminen jo ensimmäisestä kontaktista lähtien. Tarkoituksena on, että jo ensimmäinen käynti palveluohjaajan luona tuottaa asiakkaalle arvoa.

EKSOTEN IKÄIHMISTEN ENSIVAIHEEN

PALVELUOHJAUSMALLI

TAVOITE
Kokeilukohteen ja toiminnan sanallinen kuvaus

Kunta tai kuntaryhmä: Lappeenranta, Imatra, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari

Hyvinvointipalvelujen kokeilussa tavoittelemme yksilöllisten palvelusuunnitelmien osittaista yhdistämistä kahdeksi suunnitelmaksi määräaikaisin säädösmuutosten tukemana

• Aikuisia koskeva yksilöllinen palveluhoito- ja kuntoutussuunnitelma Hyvinvointipalvelujen kokeilussa tavoiteltiin yksilöllisten palvelusuunnitelmien yhdistämistä kahdeksi suunnitelmaksi määräaikaisin säädösmuutoksin. Oleellista oli, että ajantasaiset tiedot ovat kaikkien osapuolten hyödynnettävissä siltä osin kuin he työssään tietoja tarvitsevat. Selkeytetään osapuolten vastuut kirjaamisesta ja koordinaatiovastuut kokonaisuudesta.

Painopiste asiakasryhmiksi oli valittu mm. erityisen iäkkäät henkilöt, jotka tarvitsevat säännöllisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja sekä aktivointi- ja työllistymistoimenpiteissä olevat nuoret työikäiset. Suunnitelman toimeenpanon toteutuksessa prosessityökalua ja PHR ratkaisua hyödyntäen otetaan käyttöön monitoimijainen sähköinen kalenteriratkaisu, johon käyttöoikeus mahdollistetaan kaikille kokonaispalvelun toteutukseen osallistuville, myös yksityisille palveluntuottajille ja omaisille.

MITÄ KOKEILTIIN:

Asiakastietojen keräämistä jo ensimmäisessä asiakaskontaktissa:
• asiakkaan tavoite kirjattiin ohjelmaan ensimmäisenä
• asiakas kutsuttiin tarvittaessa uudelleen palveluohjaajalle
• laadittiin kevyt suunnitelma asioista, joita kokeillaan kotonavpärjäämisen tueksi(pieniä asioita, 3. sektorin huomioiminen, omaisten tukeminen)

Kehitettiin sote-asiakkuus prosessinohjausjärjestelmä:
• kokoaa tietoja potilas- ja asiakasrekisteristä/näkyvät yli ammattirajojen
• mahdollistaa toimintakykytietojen sekä suunnitelman rungon
keräämistä jo ensimmäisessä palveluohjausvaiheessa

”Tuetaan ikääntyneen olemassa olevaa toimintakykyä – puuttuvien etsimisen sijaan”

568

kontaktia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

167

uutta asiaa

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

789

kuppia kahvia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.
MITÄ OPITTIIN:

Usein perusteellisempi tiedonkeruu ja jatkon suunnittelu jo palveluohjauksen alkuvaiheessa vähentää tarvetta laajaan palvelutarpeen arviointiin. Varsinainen suunnitelmien yhdistäminen haastavaa, koska eri suunnitelmat on kirjattu eri tavoin (rakenteinen kirjaaminen, proosateksti).

MITÄ JUURTUI JA MITÄ KANNATTAA JAKAA:

Syvempää ensivaiheen palveluohjausmallia jatketaan. Mallin avulla jokaisesta käynnistä jää tietoa ja jokaisella käynnillä on tavoite. Sote-asiakkuusohjelman sisällön hyödyntämistä jatketaan laajentamalla sitä terveys- ja hyvinvointiasemille.

MITÄ VAIKUTUKSIA KOKEILUILLA OLI ASIAKKAISIIN, TALOUTEEN:

Toimintamallissa asiakkaan osallisuus lisääntyy ja vastuu omasta hyvinvoinnista korostuu enemmän. Olemassa olevan toimintakyvyn korostaminen lisää positiivista näkökulmaa palveluohjaukseen.

MISSÄ ONNISTUTTIIN:

1. Asiakkaan tavoite kirjataan hänen omin sanoin ilmaistuna
2. Löydetään olemassa olevaa toimintakykyä
3. Jokainen käynti on asiakkaalle arvoa tuottavaa
4. Sote-asiakkuusohjelman sisällöt auttavat eri ammattiryhmiä näkemään asiakkaan kokonaisuuden nopeasti

Lisätiedot:

mira.pakanen@eksote.fi