Asuminen: Kouvola 2

ASUMISPALVELUIDEN TOIMINTAMALLI

Kouvola

Lähtökohtana on ollut yhteisöllisyyden, osallisuuden ja mielekkään arjen edistäminen. Tarkoituksena on, että Valkealakodin pihapiirissä sijaitsevien rakennusten uusituista tiloista ja pihapiiristä muodostuu lähialueen asukkaille virkistys- ja kohtaamispaikkoja. Työtyytyväisyyttä.

PALVELUALUE-/ YHTEISTYÖMALLIN

KEHITTÄMINEN

TAVOITE
Kokeilukohteen ja toiminnan sanallinen kuvaus

Kunta tai kuntaryhmä: Kouvola

Tavoitteena on kehittää hyvän ikääntymisen asuinympäristö, henkilöstön uusi asiakaslähtöinen toimintamalli sekä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta edistävä, asiakaslähtöisiä kumppanuuksia luova palvelualuemalli.

Kouvolan asumispalvelujen toimintamallin, Valkealan palvelualuemallin, tarkoituksena on hyödyntää Valkealakodin ja sen pihapiirissä sijaitsevien asumisyksiköiden olemassa olevaa rakennuskantaa sekä muodostaa palvelualue, joka tarjoaa uudenlaista alueen ikääntyneiden osallisuutta ja toimintakykyä edistävää toimintaa sekä edistää henkilöstön liikkuvuutta asiakkaiden palvelutarpeen mukaisesti.

Kuntakokeilussa keskitytään kolmeen eri kehittämisalueeseen: investointeja vaativaan rakennusten peruskorjaukseen, henkilöstön uuden toimintamallin luomiseen sekä palvelualuemallin kehittämiseen.

Kehittämisalue – Palvelualuemalli

Tavoite: Yhteisöllisyyden, osallisuuden ja mielekkään arjen edistäminen, jossa

• luodut verkostot ja ympäristö tukevat alueen asiakkaiden yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia

Tavoite: Asiakaslähtöisten kumppanuuksien luominen, jossa

• järjestötoimintaa vahvistettaan alueella

• oppilaitosten kanssa tehtävää yhteistyötä kehitetään

Tavoite: Paikallisten yrittäjien aktivoiminen yhteistyöhön, jossa alueen palveluja rikastetaan

MITÄ KOKEILTIIN:

Asiakaslähtöisten kumppanuuksien luomista, jossa luodut verkostot ja ympäristö tukevat alueen asukkaiden yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia
- Vahvistetaan järjestötoimintaa
- Kehitetään oppilaitosten kanssa tehtävää yhteistyötä
- Aktivoidaan paikallisia yrittäjiä yhteistyöhön

”Valkeala- kodista halutaan koko kylän olohuone”

568

kontaktia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

167

uutta asiaa

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

789

kuppia kahvia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.
MITÄ OPITTIIN:

Verkostojen luominen vaatii aikaa ja suunnitelmallisuutta. Talkookulttuurin elvyttäminen on vaikeaa – tehtävälle työpanokselle halutaan vastinetta. Peruskorjattavat keskeneräiset tilat eivät houkuttele kumppaneita.

MITÄ JUURTUI JA MITÄ KANNATTAA JAKAA:

Unohduksiin jäänyt yhteistyö päiväkotien ja koulujen kanssa on saatu hienosti elpymään.

MITÄ VAIKUTUKSIA KOKEILUILLA OLI ASIAKKAISIIN, TALOUTEEN:

Suunnitelmallisella yhteistyöllä on ilman kustannuksia saatu kasvatuksellista ja virikkeellistä toimintaa sekä lasten että vanhusten arkeen.

MISSÄ ONNISTUTTIIN:

1. Lasten ja ikäihmisten uudenlainen kohtaaminen on rikastuttanut molempien osapuolten elämää.
2. Vanhukset ovat vierailleet koulujen ja päiväkotien tapahtumissa - lapset ovat tutustuneet ikääntyneiden elämään Valkealakodissa.
3. Eri palvelujen välinen yhteistyö tiivistynyt ja sitä halutaan edelleen vahvistaa.
4. Paikallisen eläkejärjestön kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä. Vanhuksille on järjestetty monia mieleenpainuvia toimintahetkiä.

Lisätiedot:

mervi.takala@kouvola.fi