Asuminen: Kouvola 1

ASUMISPALVELUIDEN TOIMINTAMALLI

Kouvola

Kouvolan asumispalvelujen toimintamallin yhdeksi konkreettiseksi tavoitteeksi asetettiin Valkealakodin laitoshoidon hallittu purkaminen. Laitosmaisesta kulttuurista luopuminen vaati vanhainkodin tilojen uudistamista.

INVESTOINNIT, RAKENNUSTEN PERUSKORJAUS

VALKEALA

TAVOITE
Kokeilukohteen ja toiminnan sanallinen kuvaus

Kunta tai kuntaryhmä: Kouvola

Tavoitteena on kehittää hyvän ikääntymisen asuinympäristö, henkilöstön uusi asiakaslähtöinen toimintamalli sekä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta edistävä, asiakaslähtöisiä kumppanuuksia luova palvelualuemalli.

Kouvolan asumispalvelujen toimintamallin, Valkealan palvelualuemallin, tarkoituksena on hyödyntää Valkealakodin ja sen pihapiirissä sijaitsevien asumisyksiköiden olemassa olevaa rakennuskantaa sekä muodostaa palvelualue, joka tarjoaa uudenlaista alueen ikääntyneiden osallisuutta ja toimintakykyä edistävää toimintaa sekä edistää henkilöstön liikkuvuutta asiakkaiden palvelutarpeen mukaisesti.

Kuntakokeilussa keskitytään kolmeen eri kehittämisalueeseen: investointeja vaativaan rakennusten peruskorjaukseen, henkilöstön uuden toimintamallin luomiseen sekä palvelualuemallin kehittämiseen.

Kehittämisalue – Investoinnit, rakennusten peruskorjaus

Tavoite: Hyvän ikääntymisen asuinympäristön tarjoaminen, jossa

• rakennukset peruskorjataan siten, että asuintilat ovat mitoitukseltaan riittävät asumisen laadun, tilojen joustavan käytön ja henkilökunnan työskentelyn kannalta

• kiinnitetään huomiota alueen ikäihmisten osallisuutta, sosiaalista toimivuutta ja yhteisöllistä toimintaa mahdollistaviin ratkaisuihin sekä esteettömyyden edistämiseen ja turvallisuuteen erilaisin turvaratkaisujen menetelmin.

MITÄ KOKEILTIIN:

Hyvän ikääntymisen asuinympäristön luomista olemassa oleviin tiloihin, jossa
- rakennukset peruskorjataan siten, että asuintilat ovat mitoitukseltaan riittävät asumisen laadun, tilojen joustavan käytön ja henkilökunnan työskentelyn kannalta
- kiinnitetään huomiota alueen ikäihmisten osallisuutta, sosiaalista toimivuutta ja yhteisöllistä toimintaa mahdollistaviin ratkaisuihin sekä esteettömyyden edistämiseen ja turvallisuuteen erilaisin gerontegnologisin menetelmin

”Tääl’ on nyt ihan liian hienot tilat”

568

kontaktia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

167

uutta asiaa

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

789

kuppia kahvia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.
MITÄ OPITTIIN:

Hoivatilojen rakentamisessa on tärkeää yhdistää eri asiantuntijoiden osaaminen ja käydä riittävästi keskustelua tavoiteltavasta päämäärästä
- Suunnitteluun pitää varata riittävästi aikaa ja kuulla käyttäjiä alusta alkaen
- Substanssiosaamista pitäisi olla ehdottomasti mukana sisällä suunnittelussa ja rakentamisessa (hoitajapohjainen rakennusinsinööri)
- Teknologisista ratkaisuista ei ole saatavissa luotettavaa kokeiltua tietoa (puuttuu testiyksikkö, josta saa puolueetonta asiantuntija-apua)

MITÄ JUURTUI JA MITÄ KANNATTAA JAKAA:

Oikeaan aikaan tehty perusparannus vaikuttaa palvelutuotantoon: tyytyväisemmät asiakkaat ja henkilökunta.

MITÄ VAIKUTUKSIA KOKEILUILLA OLI ASIAKKAISIIN, TALOUTEEN:

Asiakkaat saivat kodinomaiset omat asunnot ja yhteisöllistä toimintaa tukevat yhteistilat. Investointiin saatiin ARAn tukea, mutta myös kaupungin taloudellinen panostus on ollut merkittävä. Muutos on mahdollistanut palvelurakenteen keventämisen (laitoshoidon purkaminen).

MISSÄ ONNISTUTTIIN:

1. Vanha laitoskiinteistö on muuntumassa moderniksi ikääntyneiden asumisyksiköksi ja kyläläisten kohtaamispaikaksi.
2. Asukkaat saavat uudet ajanmukaiset kodit.
3. Kohteessa hyödynnetään uusinta turvategnologiaa.
4. Luonnonläheinen asuinympäristö sekä laajalle piha-alueelle rakennetut kuntoilualue ja kävelypolut tukevat kaikenikäisten ulkoilua alueella.

Lisätiedot:

kaisa.kelkka@kouvola.fi