Valvonta: Jyväskylä

VALVONNAN TOIMINTAMALLI

Jyväskylä

Tavoitteena oli kehittää indikaattoriperusteista omavalvontaa sekä kehittää yhteistyömalli kunnan ja aluehallintoviraston välille.

VALVONNAN

TOIMINTAMALLI

TAVOITE
Kokeilukohteen ja toiminnan sanallinen kuvaus

Kunta tai kuntaryhmä: Jyväskylä (kokeilu), Hankasalmi, Joutsa, Laukaa, Luhanka, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen

Vanhusten tehostetun palveluasumisen asiakkaat Kyllikinkadun palvelutalossa (62 asukasta) sekä Väinönkadun palvelukeskuksessa (52 asukasta), yhteensä 114 asukasta.

Kohteena on kaksi vanhusten tehostetun palveluasumisen toimintayksikköä, joiden asiakasprofiilit poikkeavat toisistaan. Väinönkadun palvelutalossa on muistisairaita ja aivohalvaustaustaisia ja paljon sairaanhoitoa tarvitsevia asiakkaita. Kyllikinkadun palvelutalossa on mielenterveysja päihdetaustaisia sekä muistisairaita asiakkaita. Tarkoituksena on arvioida miten indikaattorit toimivat näin erilaisten palvelutalojen vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden arvioinnissa ja kehittää toimintaa saatujen tulosten pohjalta.

Tavoitteena on
1. saada toimivat mittarit tehostetun palveluasumisen laadun, vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden arviointiin.
2. kehittää kunnan ja AVI:n välistä yhteistyötä ja luoda sille toimivat käytännöt
3. kehittää omavalvontaohjelma, minkä mukaan voidaan jatkaa valvontatyötä kuntakokeilun jälkeen Vanhusten tehostettu palveluasuminen

MITÄ KOKEILTIIN:

Indikaattoriperusteinen omavalvonta kahdessa tehostetun palveluasumisen yksikössä.

”Omavalvonta asiakkaan asialla”

568

kontaktia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

167

uutta asiaa

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

789

kuppia kahvia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.
MITÄ OPITTIIN:

Oikeilla indikaattoreilla pystyy seuraamaan ja ohjaamaan toimintaa.

MITÄ JUURTUI JA MITÄ KANNATTAA JAKAA:

1. Hoito- ja palvelusuunnitelman pohjana käytetään rai- arviointia entistä tehokkaammin
2. Hoitajamitoituksen laskeminen yksilöllisen
hoidontarpeen mukaan
3. Positiivisten palautteiden tekeminen näkyväksi

MITÄ VAIKUTUKSIA KOKEILUILLA OLI ASIAKKAISIIN, TALOUTEEN:

• Hoito– ja palvelusuunnitelma kuvaa asiakasta ja hänen tarpeitaan, tavoitteet ovat konkreettiset ja käytännönläheiset.
• Asiakkaiden osallisuus koheni.
• Positiivisia talousvaikutuksia ei ilmennyt.

MISSÄ ONNISTUTTIIN

1. Opittiin löytämään aidosti hyödylliset indikaattorit
2. Hoitajamitoituksen arviointi
3. Hoito – ja palvelusuunnitelma elää asiakkaan arjessa
4. Yhteistyö aluehallintoviraston kanssa kehittyi

Lisätiedot:

riitta.matikainen@jkl.fi