Asuminen: Joensuu 3

ASUMISPALVELUIDEN TOIMINTAMALLI

Joensuu

SENIORIPIHAN

HYVINVOINTIKESKUS

TAVOITE
Kokeilukohteen ja toiminnan sanallinen kuvaus

Kunta tai kuntaryhmä: Joensuu

Senioripihan hyvinvointikeskuksen toimintamallin kehittäminen yhteistoimintaverkoston kanssa niin, että myös talon ulkopuoliset ikäihmiset, joita ruutukaavalla asuu runsaasti voivat käyttää Senioripihan neuvonta- ja ravintopalveluja sekä toiminnallisia harrastus-ja virkistystoiminnan tiloja. Tavoitteena on että korttelista muodostuu todellinen hyvinvointikeskus.

Senioripiha valmistui Joensuuhun vaiheittain; vuokra-asunnot ja ryhmäkodit, (Maijatalo), keväällä 2014, tehostetut palveluasunnot sekä ravintola-, kuntoutus ja palvelutilat (Mattitalo) keväällä 2015 ja vapaarahoitteiset vuokra-asunnot ja osakehuoneistot (Marttatalo) syksyllä 2016. Kokonaisuuden käynnistämistä tuki erillisrahoitteinen Isäntä-emäntä hanke, ja siinä luotuja toimintamalleja juurrutettiin kuntakokeilun aikana pysyväksi toiminnaksi. Yhteensä 237 erilaista ikäihmisten asuntoa sekä hyvinvointikeskuksen ravintola-kuntoutus-ja palvelutilat ovat samassa korttelissa kaupunkikeskustassa.

MITÄ KOKEILTIIN:

Isäntä-emäntä-hanke käynnisti ja toteutti monipuolista kokeilevaa ja osallistavaa yhteistyötä asukkaiden ja eri kumppanuustahojen kanssa korttelin ensimmäisen ja toisen vaiheen valmistuessa. Hankkeessa laadittiin hyvinvointikeskuksen toimintamalli, saunatupatoiminnan malli sekä useita erilaisia toiminta-ohjeita uuden asumisyksikön käynnistämisvaiheeseen. Mallien pohjalta juurrutettiin kumppanuusverkostojen toiminta Senioripihan pysyväksi toimintatavaksi. Oppilaitosten ja järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö on muodostunut pysyväksi käytännöksi ja sitä kehitetään edelleen. Senioripihassa käynnistettiin teknologian hyödyntäminen erillishankkeen avulla ja siirrettiin hyvät käytänteet pysyväksi toiminnaksi.

”Ikäihmisissä itsessään on voimavaroja vaikka mihin”

568

kontaktia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

167

uutta asiaa

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

789

kuppia kahvia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.
MITÄ OPITTIIN:

Kumppanuusverkoston avulla toimintaan saadaan monipuolisuutta ja uutta otetta. Ikäihmisistä itsestään löytyy runsaasti taitoa ja voimavaroja yhteiseen tekemiseen ja verkostoitumisen avulla saadaan paljon yhdessä aikaiseksi. Teknologia kiinnostaa ikäihmisiä ja he haluavat oppia sitä. Moni opiskelija on saanut Senioripihassa ensi kosketuksen ikäihmisten kanssa työskentelyyn ja kokemukset ovat olleet kaikin puolin positiivisia. Hyvällä opiskelijaohjauksella saamme tulevaisuudessa alan ammattilaisia ikäihmisten palveluihin.

MITÄ JUURTUI JA MITÄ KANNATTAA JAKAA:

Verkostoyhteistyö oppilaitosten, kolmannen sektorin sekä kunnan muiden organisaatioiden esim. kulttuuritoimen kanssa juurtui pysyväksi. Vapaaehtoistoiminnan koordinoinnille on selkeä tarve ja sitä jatketaan. Verkostoyhteistyön laajentaminen toiseen asumispalveluyksiköön on menossa.

MITÄ VAIKUTUKSIA KOKEILUILLA OLI ASIAKKAISIIN, TALOUTEEN:

Ikäihmisten vireys, osallisuus ja kuuluminen yhteisöön on vahvistunut. Asiakkaiden ja omaisten kokemus palveluista/toiminnoista ja tilojen viihtyisyydestä oli kyselyn mukaan hyvä. Asumispalvelujen vaihtoehtojen lisääntyessä on voitu koko kapupungin tasolla vähentää laitospaikkoja. Peittävyys on 1,4 % suhteessa 75-vuotiaisiin. Pitkäaikaisen laitoshoidon nettokustannukset ovat vähentyneet kahdessa vuodessa neljännekseen vuoden 2013 tasosta, mikä euroina on 2 milj.€. Senioripihan lisäksi on toki tarvittu myös muita toimia, jotta laitosasumista on voitu vähentää.

MISSÄ ONNISTUTTIIN:

1. Verkostokumppanit, oppilaitokset, järjestöt ja kaupungin eri toimijat ovat aktiivisesti mukana Senioripihan hyvinvointikeskuksen toimintojen järjestämisessä. Lähialueen asukkaille avoimet yleisötilaisuudet on kolmena päivänä viikossa. Puolen vuoden aikana oli avoimissa tilaisuuksissa 2486 kävijää ja kuntosalilla 1156 vertaisohjattua kuntosalikäyntiä.
2. Ikäihmiset itse ovat aktiivisia toimimaan ja järjestämään kerhoja, kokoontumisia ja tilaisuuksia Sadonkorjuutapahtumassa Maija-talon asukkaat tekivät perinneruokaa: naurishaudikkaat.
3. Maija-talon Saunatupa taipuu monenlaiseen toimintaan. Tabletilla toimivat Memoera-pelit kiinnostavat asukkaita, samoin kuvapuhelimen kautta järjestyvät virtuaaliset päiväkahvit kaverusten kesken.
4. Uusi palveluohjauksellinen toimintakäytäntö: Paikannuslaitteen saa kaupungilta kokeilukäyttöön ennen mahdollista laitteen hankintaa omaksi.

Lisätiedot:

annamari.savela@jns.fi