Asuminen: Joensuu 2

ASUMISPALVELUIDEN TOIMINTAMALLI

Joensuu

ERITYISASUMISEN TOIMEENPANO-

OHJELMA

TAVOITE
Kokeilukohteen ja toiminnan sanallinen kuvaus

Kunta tai kuntaryhmä: Joensuu

Tavoitteena saada aikaan kokoava työväline, millä ohjataan erityisasumisen toteutusta kunnassa. Tavoitteena parantaa eri tahojen vuoropuhelua, helpottaa rakennushankkeiden etenemistä sekä päätöksen tekoa niistä ja hallita entistä paremmin asumispalvelujen palvelumarkkinoita.

MITÄ KOKEILTIIN:

Neuvottelumenettelyllä kunnan eri hallintokuntien kesken (keskushallinto, kaavoitus, tonttipalvelut, asuntotoimi, sosiaali- ja terveyspalvelut) koottiin erityisasumisen tarpeet ja toteutusaikataulut samaan kompaktiin asiakirjaan. Kehitettiin toimintaprosessia kokeilun ajan ja sovittiin eritysasumisen toimeenpano-ohjelman päivittämisestä ja prosessin jatkosta tavoitteena entistä parempi asumispalvelujen kokonaisprosessin hallinta, ohjaus, johtaminen ja kehittäminen.

”Toimeenpano-ohjelma mahdollinen työväline erityisasumisen haltuunottoon myös SOTE-uudistuksessa”

568

kontaktia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

167

uutta asiaa

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

789

kuppia kahvia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.
MITÄ OPITTIIN:

Erityisasumisen kokonaisuus on laaja ja monien tahojen yhteistyötä vaativa toimintaprosessi, mitä on kunnassa koordinoitava johdonmukaisesti. Löydettiin asuminen ns. rajapintatoimintana, ja määriteltiin eri toimijoiden (kunnan ja sote-palvelujen järjestäjän) roolit erityisasumiseen liittyen. Tämä on tärkeää myös tulossa olevan sote-uudistuksen ja maakuntauudistuksen näkökulmasta.

MITÄ JUURTUI JA MITÄ KANNATTAA JAKAA:

Joensuun kaupunki jatkaa erityisasumisen toimeenpano-ohjelman laadintaa vuosittain. Sote-tuotannon maakuntamalliin siirryttäessä, Pohjois-Karjalassa jo v. 2017, on sovittu, että toimeenpano-ohjelman mukainen toimintaprosessi siirtyy myös maakunnan muiden kuntien ja uuden kuntayhtymän (jatkossa maakunnan) yhteiseksi toimintatavaksi. Kunnan ja sote-järjestäjän roolien läpikäynti on ollut varautumista tulevaan SOTE-uudistukseen.

MITÄ VAIKUTUKSIA KOKEILUILLA OLI ASIAKKAISIIN, TALOUTEEN:

Asumispalveluja tarvitsevien eri ryhmien kokonaistilanne, tarpeet ja kehittämissuunta kunnassa tulee kerralla näkyväksi eri tahojen virkamiehille, päättäjille sekä kuntalaisille. Useita erityisryhmien rakennushankkeita saatiin ripeästi vireille. Ohjelmassa sovituilla linjauksilla voidaan pitkällä aikavälillä vaikuttaa niin, että raskaammista asumispalveluista siirrytään kevyempiin. Tämän kautta on mahdollista parantaa asumisen laatua ja myös hillitä asumispalvelujen kustannusten nousua.

MISSÄ ONNISTUTTIIN:

1. Toimeenpano-ohjelmatyön kautta yhteistyö tiivistyi ja kehittyi kunnan eri toimijoiden välillä
- kaikki mukana olleet toimijat: kaavoitus, tonttipalvelut, konsernihallinto, asuntotoimi, vuokrataloyhtiö, sote-palvelut, kokivat yhteistyön parantuneen.
2. Parempaa asumista kaikille
- uudishankkeita saatiin ripeästi vireille
- kun katsotaan kokonaisuuksia ja kaikkia asumispalveluja tarvitsevia ryhmiä yhdessä opitaan uudenlaisia kaikille soveltuvia hyvän asumisen toteuttamisen tapoja.
3. Tehokkuutta päätöksentekoprosessiin
- päättäjille on toimeenpano-ohjelman kautta saatu esitettyä tiivistetysti erityisasumisen tilanne ja tarpeet. Näin on luotu hyvät mahdollisuudet myös poliittisen ohjauksen toteuttamiselle ja tehokkaalle päätöksenteolle.

Lisätiedot:

annamari.savela@jns.fi