Asumispalvelut: Hausjärvi

ASUMISPALVELUIDEN TOIMINTAMALLI

Hausjärvi

HAUSJÄRVI

TAVOITE
Kokeilukohteen ja toiminnan sanallinen kuvaus

Kunta tai kuntaryhmä: Hausjärvi

Kehitysvammaisten asuinryhmä, joka tarjoaa tuettua ja ohjattua asumista kehitysvammaisille. Asumispalveluita tarvitseville asukkaille tarjotaan asumista Hausjärvellä kunnan nykyistä rakennuskantaa hyödyntäen. Tavoitteena asukkaiden tarpeita vastaavien asumisolosuhteiden luominen kotikuntaan kustannustehokkaasti ja asukkaiden/ ostopalvelupaikkojen vähentäminen.

Palvelun tavoitteena on vastata asiakkaan tarpeisiin/ toiveisiin, tuottamalla osaavan henkilökunnan tuottamaa arkielämän rutiineihin ohjaavaa toimintaa, huolenpitoa ja laadukasta vapaa-aikaa.

MITÄ KOKEILTIIN:

- 5-paikkainen asuinryhmä, joka tarjoaa tuettua ja ohjattua asumista (kehitys)vammaisille hausjärveläisille.
- Kerrostalon ensimmäisen kerroksen muodostama huoneisto ( 5 h + olohuone + keittiö, pinta-ala 170 m2).
- Asukashuoneiden koko vaihtelee 10 m2 – 13,5 m2, 3 invamitoitettua asukasvessaa ja 1 wc henkilökunnan käyttöön.
- Kotihoidon alaista toimintaa; asuinryhmällä 2,5 omaa työntekijää + säännölliset avoyökön käynnit.
- Asumispalveluja tarvitseville asukkaille tarjotaan asumista Hausjärvellä kunnan nykyistä rakennuskantaa hyödyntäen.
- Asukkaiden tarpeita vastaavien asumisolosuhteiden luominen kotikuntaan kustannustehokkaasti ja ostopalvelupaikkojen vähentäminen (tieto, että muutaman
vuoden sisällä tulossa n. 10 uutta asiakasta asumispalvelujen piiriin).
- Asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen - arkielämän rutiineihin ohjaavaa toimintaa, huolenpitoa ja laadukasta vapaa-aikaa. Tavoitteena osalla asukkaista itsenäiseen asumiseen siirtyminen.

”Asiakkaan ääni kuuluu”

568

kontaktia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

167

uutta asiaa

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

789

kuppia kahvia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.
MITÄ OPITTIIN:

- Paavolantien asuinryhmän tila sijaitsee keskeisellä paikalla kylää, jossa peruspalvelut ovat lähellä. Tilat osoittautuneet tarkoitukseen sopiviksi.
- Asuinryhmän aloittaminen on mahdollistanut 3 asukkaan kotiuttamisen kunnan ulkopuolisista ostopalveluista – taloudellinen vaikutus n. 40.000 €.
- 5 asukaspaikasta täytettynä on 4 + yksi itsenäisesti lähistöllä asuva, joka saa päivittäisen tuen asuinryhmästä.
- Toiminta on nostanut esille tarpeen kehittää kunnan päivätoimintaa – Hausjärven vammaissäätiöltä ostettu päivätoiminta siirtyy kunnan omaksi toiminnaksi 1.6.2016.
- Tarve kehittää henkilöstöresurssin joustavaa käyttöä edelleen – päivätoiminnan henkilöstön, palkkatuella työllistettävien ja kt hyödyntäminen.
- Asuinryhmä osalle asukkaista väliasumismuoto itsenäiseen asumiseen siirtymisessä + tuki itsenäisesti asuvalle.

MITÄ JUURTUI JA MITÄ KANNATTAA JAKAA:

Toiminta on nostanut esille tarpeen kehittää kunnan päivätoimintaa – Hausjärven vammaissäätiöltä ostettu päivätoiminta siirtyy kunnan omaksi toiminnaksi 1.6.2016.

Tarve kehittää henkilöstöresurssin joustavaa käyttöä edelleen – päivätoiminnan henkilöstön, palkkatuella työllistettävien ja kt hyödyntäminen. Asuinryhmä osalle asukkaista väliasumismuoto itsenäiseen asumiseen siirtymisessä + tuki itsenäisesti asuvalle.

MITÄ VAIKUTUKSIA KOKEILUILLA OLI ASIAKKAISIIN, TALOUTEEN:

- Toiminta pääsi käynnistymään maaliskuussa 2015. Asukkaat tulleet pitkin vuotta, viimeisin 11/2015.
- Indikaattorit ok (erit. laadun näkökulmasta), vaikka toiminta pienimuotoista.
- Indikaattorit tukevat erityisesti asiakasnäkökulman arviointia. Asiakkailta palautetta, että puolivuosittainen arviointi liian tiheään. Asiakkaiden ääni kuuluu ehkä mielekkäämmin yhteispalavereissa.

Lisätiedot:

teija.suorsa-salonen@hausjarvi.fi