Hyvinvointi: Hämeenlinna

HYVINVOINNIN INTEGROITU TOIMINTAMALLI

Hämeenlinna, Hattula ja Janakkala

Yhden aikuisen tuen mallin rakentaminen nuorille.

LAPSET

JA NUORET

TAVOITE
Kokeilukohteen ja toiminnan sanallinen kuvaus

Kunta tai kuntaryhmä: Hämeenlinna, Hattula ja Janakkala

Integroitujen toimintamallien kehittämisellä tavoitellaan asiakaslähtöisyyttä, ennaltaehkäisyä ja mahdollisuutta varhaiseen puuttumiseen sekä pyritään lisäämään tuottavuutta ja vaikuttavuutta Hämeenlinnan kaupungissa sekä Hattulan ja Janakkalan kunnissa.

Kokeilun sisältökohteita on kolme: monialaiset lasten ja nuorten palvelut (opetuspalvelut, varhaiskasvatuspalvelut, lastensuojelu, psykososiaaliset palvelut, neuvolapalvelut, kouluterveydenhuolto, nuorisopalvelut, kulttuuripalvelut), perusterveydenhuollon palvelut yhdessä päihde- ja mielenterveyspalvelujen kanssa sekä ikäihmisten hoidon ja hoivan palvelut.

Kokeilu kohdistuu hyvinvointipalvelujen strategisen ohjauksen integrointiin. Moniammatillinen toiminta edellyttää monialaista strategista johtamista, jolla on yhteiset käsitteet ja yhteinen kieli. Tästä syystä haluamme integroida palveluja ohjaavat, eri lainsäädännön edellyttämät, kuntatasoiset, strategiset suunnitelmat. Samalla voimme tehostaa hallintotyötä. Kokeilu tavoitteena on moniammatillisen työotteen ja asiakkaan oman vastuun vahvistamisen. Yksilötasolla tehtävät palvelu- ja hoitosuunnitelmat ovat asiakkaan saaman palvelun punainen lanka. Palvelun laadun, tuottavuuden ja vaikuttavuuden kannalta useita palveluja käyttävällä asiakkaalla tulee olla tarvelähtöisesti rakennettu suunnitelma. Suunnitelman toteutusta koordinoi yksi vastuutyöntekijä moniammatillisen tiimin tukemana.

Suunnitelma on sähköinen ja sijaitsee tietojärjestelmässä, johon moniammatillisen tiimin jäsenille voidaan antaa pääsy. Vastuutyöntekijä vastaa suunnitelman päivittämisestä yhdessä asiakkaan ja moniammatillisen tiimin kanssa. Lisäksi hän koordinoi suunnitelman toteutusta, esim. asiakkaan itsehoitosuunnitelmaa ja sovittuja palveluja. Yksilötasoisten suunnitelmien integrointi aloitetaan niiden asiakkaiden kanssa, jotka käyttävät runsaasti eri palveluja ja joilla on nyt useita, eri tietojärjestelmissä olevia suunnitelmia. Tuloksena pystymme kohdentamaan nykyistä paremmin oikeat palvelut ja oikean tuen oikeille asiakkaille, jolloin palvelun laatu, vaikuttavuus ja tuottavuus paranevat. Aito moniammatillinen yhteistyö ja luottamus rinnalla kulkevaan, toisen alan asiantuntijaan uudistaa samalla hyvinvointialan työtä.

MITÄ KOKEILTIIN:

Integroitujen toimintamallien kehittämisellä tavoitellaan asiakaslähtöisyyttä, ennaltaehkäisyä ja mahdollisuutta varhaiseen puuttumiseen sekä pyritään
lisäämään tuottavuutta ja vaikuttavuutta Hämeenlinnan kaupungissa sekä Hattulan ja Janakkalan kunnissa.

Kokeilun sisältökohteita on kolme: monialaiset lasten ja nuorten palvelut (opetuspalvelut, varhaiskasvatuspalvelut, lastensuojelu, psykososiaaliset palvelut, neuvolapalvelut, kouluterveydenhuolto, nuorisopalvelut, kulttuuripalvelut), perusterveydenhuollon palvelut yhdessä päihde- ja mielenterveyspalvelujen kanssa.

Kokeilu kohdistuu hyvinvointipalvelujen strategisen ohjauksen integrointiin. Moniammatillinen toiminta edellyttää monialaista strategista johtamista, jolla on yhteiset käsitteet ja yhteinen kieli. Tästä syystä haluamme integroida palveluja ohjaavat, eri lainsäädännön edellyttämät, kuntatasoiset, strategiset suunnitelmat. Samalla voimme tehostaa hallintotyötä.

”Yksi asiakas – yksi suunnitel-ma”

568

kontaktia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

167

uutta asiaa

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

789

kuppia kahvia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.
MITÄ OPITTIIN:

Yksilötasolla tehtävät palvelu- ja hoitosuunnitelmat ovat asiakkaan saaman palvelun punainen lanka. Palvelun laadun, tuottavuuden ja vaikuttavuuden kannalta useita palveluja käyttävällä asiakkaalla tulee olla tarvelähtöisesti rakennettu suunnitelma.

MITÄ JUURTUI JA MITÄ KANNATTAA JAKAA:

Kokeilu tavoitteena on moniammatillisen työotteen ja asiakkaan oman vastuun vahvistamisen. Tavoitteena edelleen vähentää korjaavia palveluja sekä poistaa palvelujen päällekkäisyyksiä tai "hukka" käyttöä, tehottomuutta.

MITÄ VAIKUTUKSIA KOKEILUILLA OLI ASIAKKAISIIN, TALOUTEEN:

- Suunnitelman toteutusta koordinoi yksi vastuutyöntekijä moniammatillisen tiimin tukemana.
- Suunnitelma on sähköinen ja sijaitsee tietojärjestelmässä, johon moniammatillisen tiimin jäsenille voidaan antaa pääsy.
- Vastuutyöntekijä vastaa suunnitelman päivittämisestä yhdessä asiakkaan ja moniammatillisen tiimin kanssa. Lisäksi hän koordinoi suunnitelman toteutusta, esim. asiakkaan itsehoitosuunnitelmaa ja sovittuja palveluja.
- Yksilötasoisten suunnitelmien integrointi aloitetaan niiden asiakkaiden kanssa, jotka käyttävät runsaasti eri palveluja ja joilla on nyt useita, eri tietojärjestelmissä olevia suunnitelmia.
- Tuloksena pystymme kohdentamaan nykyistä paremmin oikeat palvelut ja oikean tuen oikeille asiakkaille, jolloin palvelun laatu, vaikuttavuus ja tuottavuus paranevat. Aito moniammatillinen yhteistyö ja luottamus rinnalla kulkevaan, toisen alan asiantuntijaan uudistaa samalla hyvinvointialan työtä.

Lisätiedot:

heli.pirkkalainen@hameenlinna.fi